Kvalitetsstandarder - Genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedslovens § 140

Kvalitetsstandarden for genoptræning efter Sundhedslovens § 140 skal fungere som:

  • et middel til at synliggøre borgernes rettigheder og pligter
  • et middel til at afstemme borgernes forventninger til kommunens serviceniveau
  • et grundlag for at vurdere, om ydelserne er i overensstemmelse med budgetlægning og de politiske beslutninger om serviceniveauet

Kvalitetsstandarden omhandler ydelser vedrørende genoptræning i forhold til Sundhedsloven § 140. Ifølge loven skal Kommunalbestyrelsen tilbyde vederlagsfri genoptræning til borgere, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Det vil sige, at kommunens myndighedsansvar gælder de borgere, der i forbindelse med udskrivning fra sygehus modtager en genoptræningsplan.

Glostrup, Albertslund og Brøndby Kommuner, samarbejder om udvalgte diagnosegrupper, hvor det er vurderet, at et samarbejde vil kunne forbedre kvaliteten i genoptræningen.

Kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedslovens § 140

Kontakt

Træningscenter Brøndby

Horsedammen 36A
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 21 73

traening@brondby.dk

Telefontid

Mandag til torsdag: Kl. 8.00–12.00 og 13.00–14.00

Fredag: Kl. 8.00–12.00

Sidst opdateret den 31. maj 2022
Skrevet af Brøndby Kommune