Vejledning til opsætning af støjhegn

Vejledning til opsætning af støjhegn

I 2025 kører letbanen langs Søndre Ringvej. Letbanens tracé kommer til at ligge på den vestlige side af Søndre Ringvej, og vejbanen vil blive forrykket mod den østlige side af Søndre Ringvej. Mange boligejere, særlig i den østlige side af Søndre Ringvej, har fået eksproprieret dele af deres grunde og fået fjernet hegn ud mod vejen. 

Vi oplever i den sammenhæng, at borgere og grundejerforeninger ønsker at opsætte støjhegn, som er mere naturligt indpasset i et boligområde end de typiske støjhegn. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning, der skal gøre det muligt at opsætte et støjhegn så nemt og overskueligt som muligt. 

Der er desuden den fordel, at det vil give et ensartet og pænt udtryk langs med Søndre Ringvej.

Vejledningen ’Støjhegn langs letbanen’ blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalgt den 20. januar 2021. Den skal i fremtiden danne grundlag for fastlæggelse af vilkår til støjhegning langs Søndre Ringvej. Desuden har Brøndby Kommune trykt et antal eksemplarer af vejledningen, der bliver sendt ud til boligejere langs Søndre Ringvej og letbanen. 

Vi afholder et online borgermøde på Facebook den 18. marts 2021, kl. 17.00, hvor alle interesserede vil få en gennemgang af vejledningen. 

Støjhegn langs letbanen

Kontakt

Kommunikationsteam

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

kommunikation@brondby.dk

Sidst opdateret den 15. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune