Grønt lys til facaderenovering og to vaskerier i Brøndby Strand Parkerne

Oplægget til hvordan ombygningen af højhusene i Brøndby Strand skal se ud er i offentlig høring frem til den 7. maj 2021. Formålet er, at den kommende facaderenovering bliver ensartet og i stil med bebyggelsens oprindelige, modernistiske udtryk.

Inden boligorganisationernes renovering går i gang af de syv højhuse, der bliver stående i Brøndby Strand Parkerne, skal der vedtages en ny lokalplan for området.
Derfor er lokalplan 340 i høring frem til den 7. maj 2021.

Planen giver mulighed for nedrivning af de fem højhuse, der indeholder PCB og skal sikre gode adgangsforhold og tilgængelighed for beboerne i de omkringliggende boliger under nedrivningen.

Da højhusene har en markant og tydelig placering, er det vigtigt at finde gode løsninger for deres udseende. Derfor fylder det en del i lokalplanen hvordan renoveringen af de øvrige syv højhuses facader kan renoveres, så de fornyes og samtidig fastholder de væsentlige træk i bebyggelsens oprindelige, modernistiske udtryk.

”Lokalplanen indebærer ikke store ændringer, men er nødvendig nu fordi fem højhuse desværre skal rives ned, og fordi planerne for at renovere de resterende syv højhuse ikke skal forsinkes unødigt. Når vi kommer videre med fremtidsplanerne for Brøndby Strand, skal vi temmelig sikkert lave nye lokalplaner for området - og for andre dele af Brøndby Strand. Forhåbentlig ikke mindst med en række tiltrængte forbedringer af centeret og med planer for de fem højhustomter. Dem har vi ikke endnu,” siger Vagn Kjær-Hansen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune.

Lokalplanen åbner også op for, at man kan etablere to nye vaskerier som erstatning for de vaskerier, der forsvinder ved nedrivningen.

Alle kan komme med input til lokalplanforslaget frem til den 7. maj 2021.

Der afholdes et digitalt borgermøde på kommunens Facebook-side torsdag den 29. april 2021, kl. 17-18.30.

Kommentarer, indsigelser eller ændringsforslag til planen kan gives digitalt på ’Indsend kommentar' på de enkelte sider i den digitale lokalplan eller på mail: tf-byplan@brondby.dk.

Idéer, forslag og bemærkninger vil blive offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af sagen. I den forbindelse vil personoplysninger blive sløret, dog undtaget navn og adresse(r).

Kontakt

Kommunikationsteam

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

kommunikation@brondby.dk

Sidst opdateret den 15. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune