Brøndby har fået ny sammenhængende børne- og ungepolitik

Kommunalbestyrelsen i Brøndby har vedtaget en ny sammenhængende børne- og ungepolitik med en vision, et nyt fælles børnesyn og fem fokusområder som omdrejningspunkt. Politikken skal tegne den overordnede retning for arbejdet omkring børn og unge i Brøndby.

Det gode børne- og ungeliv – i Brøndby er der plads til at vokse”.

 

Sammen med børn og unge skaber vi stærkere, sundere og mere bæredygtige fællesskaber, der giver plads til at vokse, og hvor alle børn og unge kan trives, lære, dannes og udvikle sig”.

 

Sådan lyder visionen for Brøndby Kommunes nye sammenhængende børne- og ungepolitik, som er blevet vedtaget i Kommunalbestyrelsen. Et andet væsentligt element er, at politikken indeholder et nyt fælles børnesyn, som sammen med visionen sætter retningen for arbejdet med børn og unge i kommunen.

 

Endelig indeholder politikken fem fokusområder, som Brøndby Kommunes medarbejdere er forpligtede på at arbejde ud fra. Fokusområderne handler om trivsel og stærke fællesskaber, familien som fundament, vejen til uddannelse, tidlig indsats og børn og unge i bevægelse.

 

De politiske målsætninger vil blive omsat til handleplaner med konkrete indsatser, som skal skabe de forandringer, der sigtes efter.

 

”Omdrejningspunktet for politikken er, at i Brøndby er der plads til at vokse og udvikle sig, og alle børn og unge fortjener den bedste start på livet. Sammen med forældrene er det vores opgave at skabe de bedst mulige rammer for, at børn og unge udvikler sig, trives og inddrages i gode og stærke fællesskaber”, siger Anette Pilmark, formand for Børne- og Skoleudvalget.

I de kommende år vil den nye politiks målsætninger blive realiseret i samarbejde mellem børn, de unge, forældre, politikere, ledere og medarbejdere, foreninger og klubber. Forvaltningen følger op på, om politikken er på rette vej de kommende år, og vil give resultaterne til Kommunalbestyrelsen.

Kontakt

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

born@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Undgå lang ventetid i telefonen 

Sidst opdateret den 15. maj 2024
Skrevet af Brøndby Kommune