Henvendelser vedrørende parkeringskorpset

Siden 1. februar 2021 har Brøndby Kommune indgået aftale med Parkeringskontrol Nord om at stå for parkeringskontrollen i byen. Borgere kan give deres input til korpset via Giv et praj.

Der har løbende været problemer med ulovlig parkering i Brøndby Kommune og derfor har kommunalbestyrelsen besluttet at samarbejde med Parkeringskontrol Nord om parkeringskontrollen i Brøndby. Kontrollen har været i gang siden 1. februar 2021.

Input til parkeringskorpset

Hvis man som borger har input til parkeringskontrollen, fx om ulovlig parkering og input til hvor man synes, korpset bør patruljere, så kan man meddele dette via Giv et praj.

Giv et praj kan hentes som en app på mobiltelefonen, men kan også tilgås på kommunens hjemmeside.

De input, borgerne giver via Giv et praj, kommer videre til Parkeringskontrol Nord i den løbende dialog om, hvor parkeringsvagterne skal patruljere henne.

Skiltning og kort

I de første måneder af parkeringskontrollen gennemgår forvaltningen sammen med Parkeringskontrol Nord skiltningen i de forskellige områder af kommunen. Det gør man for at vurdere om skiltningen er retvisende, eller om ændringer er nødvendige.

Kommunen er desuden ved at få udarbejdet et kort over hvilke veje og parkeringsarealer, der er omfattet af den kommunale parkeringskontrol, som offentliggøres på kommunens hjemmeside, når det er færdigudviklet. De rent private veje er nemlig ikke omfattet af den kommunale parkeringskontrol.

Klage over afgift

Ønsker man at klage over en parkeringsafgift, skal man rette henvendelse direkte til Parkeringskontrol Nord.

Kontakt

Kommunikationsteam

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

kommunikation@brondby.dk

Sidst opdateret den 15. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune