Brøndby kræver udvidelse af Motorring 3 uden mere trafikstøj

Brøndbys borgere skal ikke lide under udvidelsen af statsejede motorveje. Derfor har kommunen lagt pres på Vejdirektoratet for at få støjdæmpning tænkt ind i planlægningen af udvidelsen af Motorring 3.

Motorring 3 er en af landets mest befærdede veje, og hver morgen og eftermiddag sander vejen til i myldretidstrafik. Derfor er kan det ikke undre, at en udvidelse af motorvejen er på Transportministeriets ønskeliste.

Men en udvidelse af motorvejen skal ikke betyde, at Brøndby Kommunes borgere igen bliver påvirket af mere trafikstøj.

Derfor har Brøndby Kommune sammen med andre kommuner langs Motorring 3 lagt stort pres på Vejdirektoratet i forbindelse med deres første planlægning af udvidelsen.

Fart ned til 90 km/t

Det foreløbige resultat er, at Vejdirektoratet anbefaler, at hastigheden sættes ned til 90 km/t i forbindelse med udvidelsen. Samtidig vil der inden den videre planlægning blive udført detaljerede støjkortlægninger.

”Ved de indledende møder med Vejdirektoratet om udvidelsen var deres udgangspunkt en løsning, som ville medføre en lille forøgelse i støjen. Men selv små forøgelser af støjen har store konsekvenser for Brøndby Kommune og dens borgere. Vi har tværtimod brug for, at der bliver arbejdet på at få støjen bragt ned. Derfor er vi glade for, at de nu har fundet en løsning, som i stedet kan sænke støjen,” siger Kent Magelund, borgmester i Brøndby Kommune.

Holdningsændring på vej

Brøndby Kommune har sammen med samarbejdspartnerne i Silent City længe arbejdet på at få Vejdirektoratet og politikerne på Christiansborg til at tage støjproblematikken seriøst. Et arbejde som fortsætter ufortrødent.

”Det ser ud til, at der endelig er ved at være en ændret holdning hos Vejdirektoratet og politikerne på Christiansborg. Vi gør selv, hvad vi kan for at nedbringe trafikstøjen i kommunen. Men det er svært for alvor at rykke noget, når synderen hovedsagelig er de statsejede motorveje. Derfor er det også rart endelig at mærke resultater af det lange seje træk, hvor vi sammen med vores nabokommuner har gjort opmærksom på støjproblemerne og deres konsekvenser ” siger Kent Magelund, borgmester i Brøndby Kommune.

Kontakt

Kommunikationsteam

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

kommunikation@brondby.dk

Sidst opdateret den 02. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune