Dagtilbud styrkes og stigning i forældrebetaling udskydes

Brøndbys daginstitutioner bliver løftet med bl.a. mere pædagogisk personale. Selvom et højere serviceniveau som udgangspunkt medfører en højere forældrebetaling, har kommunalbestyrelsen valgt at friholde forældre for merbetaling i 2021.

Regeringen har et ønske om, at "Danmark skal være verdens bedste land at være barn i". På den baggrund er der indgået en politisk aftale på Christiansborg, som skal styrke normeringerne og kvaliteten i dagtilbuddene. Med aftalen løftes også dagtilbuddene i Brøndby.

Som følge af aftalen bliver der fra den 1. januar 2024 indført lovbundne minimumsnormeringer, hvilket betyder, at der max må være tre vuggestuebørn eller seks børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder i daginstitutionerne.

Selvom de lovbundne minimumsnormeringer først træder i kraft i 2024, er der med aftalen sat penge af til at forbedre normeringerne frem mod dette tidspunkt. Derfor vil der i de kommende år blive ansat mere pædagogisk personale i daginstitutionerne i Brøndby Kommune. Herudover har kommunalbestyrelsen tidligere besluttet, at en større del af personalet i daginstitutionerne skal have en pædagogisk uddannelse. De to initiativer vil tilsammen medvirke til at styrke kvaliteten i daginstitutionerne i Brøndby i de kommende år.

Det er besluttet på nationalt plan, at de centralt afsatte midler til bedre normeringer skal medføre en øget forældrebetaling. Men på seneste kommunalbestyrelsesmøde har politikerne vedtaget, at man bruger kommunale midler på merudgiften i 2021, så forældrebetalingen først stiger i 2022.

”Brøndby er i forvejen ambitiøse på børneområdet og har siden 2020 arbejdet målrettet på, at vi kommer op på, at 80 % af personalet i vores daginstitutioner er uddannede pædagoger. Så vi er glade for det nationale fokus på at løfte området. Højere kvalitet koster flere penge, og det vil også påvirke forældrebetalingen. Men jeg er glad for, at vi har valgt at bruge penge på at merudgiften i 2021, så det først er i 2022, at forældrene vil møde en prisstigning,” lyder fra Arno Hurup Christiansen, formand for Børneudvalget i Brøndby Kommune.

Kontakt

Kommunikationsteam

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

kommunikation@brondby.dk

Sidst opdateret den 15. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune