Opgradering af 500S i offentlig høring

Movia har i samarbejde med Brøndby og Hvidovre Kommuner samt Region Hovedstaden udarbejdet projektforslag til opgradering af infrastrukturen langs linje 500S mellem Glostrup Station og Avedøre Holme.

I denne forbindelse fremlægges det udarbejdede projektforslag til offentlig høring, inden at projektforslaget fremlægges til endelig politisk stillingtagen.

Projektet arbejder på at forbedre fremkommeligheden for buslinje 500S igennem Brøndby og Hvidovre Kommune. Projektet har til formål at mindske transporttiden fra Avedøre Holme til Glostrup Station særligt i myldretiden og opgradere kvaliteten af den samlede rejseoplevelse inkl. forbedringer af byrummene omkring busstoppestederne.

Der er 11 delprojekter i Brøndby Kommune, som dækker over små signaltekniske ændringer til store anlægsprojekter. Overordnet set er de største og mest udgiftsdrivende indsatser i Brøndby Kommune ved Brøndby Strand Station samt ved Sportsbyen. Andre mindre indsatser er bl.a. at forbedre trafikflowet på Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard ved Sydgårdsvej og Midlergårdsvej samt på Park Allé ved Østbrovej, ved bl.a. at forbedre signalanlæggene.

Offentlig høring

Høringsperioden varer fra fredag d. 11. juni til og med søndag d. 11. juli 2021. Eventuelle høringssvar kan inden høringsperiodens udløb sendes til trafik@brondby.dk. Idéer, forslag og bemærkninger vil blive offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af sagen. I den forbindelse vil personoplysninger blive sløret, dog undtaget navn og adresse(r). Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger i Brøndby Kommunes privatlivs- og databeskyttelsespolitik.

Borgermøde

Brøndby Kommune afholder borgermøde om projektforslaget torsdag d. 24. juni fra kl. 17.15 til 18.30 online via kommunens Facebook-profil. Under borgermødet vil det være muligt at stille spørgsmål til projektet.

Hent projektforslaget

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

teknik@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 28. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune