Urbaser skal indsamle affald i Brøndby

Urbaser har vundet udbuddet om at stå for indsamlingen af Brøndby Kommunes affald fra 2022-2028.

Det bliver en ny renovatør, der skal hente borgernes affald i de kommende år. Indsamlingen af affald har været i udbud og Brøndby Kommune har i den forbindelse indgået kontrakt med firmaet Urbaser.

Urbaser overtager opgaven fra juni 2022. Kontrakten løber frem til 2028.

”Jeg ser frem til, at vi med Urbaser får en højere kvalitet i affaldsindsamlingen hos borgerne. Valget er faldet på Urbaser efter en udbudsproces, hvor vi har vægtet kvalitet og miljø højt i forhold til prisen. Vi har også lagt vægt på driftssikkerhed og på procedurer for at undgå nedbrud.,” siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Vagn Kjær Hansen.

Urbaser er en international koncern der håndterer affald i mere end 25 lande og i mere end 20 kommuner i Danmark. Her ser man frem til at indgå partnerskab med Brøndby kommune om indsamling af husholdningsaffald.

”Vi vil være garant for at levere en høj kvalitet og service til gavn for borgerne i kommunen. Vi er samtidig meget glade for, at kommunen har lagt stor vægt på innovation og uddannelse af vores kommende renovationsmedarbejdere. Det er i det hele taget en meget ambitiøs opgave, som skal løses med blandt andet stor vægtning på elbiler, som vi skal i gang med – og den glæder vi os til at løse,” siger driftschef i Urbaser, Jens Buch Stæhr.

10 affaldstyper

I 2020 indgik Folketinget en klimaaftale, og det betyder blandt andet, at alle i Danmark fremover skal sortere i 10 affaldstyper.

”Vi skal sortere endnu mere, selvom vi er allerede godt med i Brøndby Kommune. Det nye bliver, vi skal også skal sortere mad- og drikkevarekartoner, tekstiler og træ til genanvendelse”, siger Vagn Kjær Hansen, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Hovedparten af skraldebilerne kommer til at køre på el. Det mindsker CO2-udledningen, støjer mindre og udleder langt mindre partikelforurening end de dieselbiler, der bruges i dag.

Som konsekvens af den nye kontrakt og som følge af kravet om mere affaldssortering vil borgernes takster for affaldsindsamling stige. Taksterne for affaldsindsamling i 2022 tager kommunalbestyrelsen stiiling til på deres møde den 9. juni 2021.

Kontakt

Kommunikationsteam

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

kommunikation@brondby.dk

Sidst opdateret den 23. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune