Delvis spærring af Ringvejskrydset i Glostrup

Letbanearbejdet betyder en omfattende ombygning af Ringvejskrydset i Glostrup. Der spærres for gennemkørsel for biltrafikken i østlig og vestlig retning gennem krydset via Hovedvejen i 12 uger.

Der gøres klar til letbanens rute på Ringvejen og i den forbindelse skal elementerne til letbanens spor etableres og forbindes inde midt i selve krydset, hvor Ringvejen og den kommende letbane krydser Hovedvejen.

Arbejdet betyder, at det er nødvendigt at spærre for gennemkørsel for biltrafikken gennem krydset via Hovedvejen, både i øst- og vestlig retning i en periode på 12 uger. Endvidere vil der være spærret for alle venstresving i krydset. Cyklister og gående vil fortsat kunne krydse Ringvejen via Hovedvejen i begge retninger.

Der vil fortsat være åbent for gennemkørsel for biltrafikken på Ringvejen i både nord- og sydlig retning gennem krydset samt mulighed for at foretage højresving i samtlige retninger.

Hvad betyder det for mig som trafikant og nabo til byggeriet?

I de 12 uger, hvor der er spærret for gennemkørsel på Hovedvejen, udføres flere omfattende aktiviteter i krydset. Der vil være almindeligt støjende arbejde fra maskiner, som man kender det fra det nuværende arbejde i krydset. Arbejdet vil blive udført på hverdage i tidsrummet kl. 7-22 samt i weekenden kl. 8-18.

Selve trafikafspærringerne forventes at blive opsat tidligt om morgenen mandag den 9. august 2021.

Der vil blive opsat tydeligt markerede omkørselsruter.

Det er en god ide at planlægge din tur på trafikinfo.dk, inden du sætter dig bag rattet, så du kører udenom krydset i perioden, hvor spærringen finder sted. Du kan indtaste din daglige rute til og fra fx arbejde, så du løbende får trafikmeldinger på e-mail om vejarbejdet, der foregår på ruten. Derudover kan du via navigationssystemer få information om trafikken undervejs på din rute.

Den delvise spærring af krydset vil ligeledes påvirke busserne i området. Hvis du rejser med bus, så er en god idé at tjekke dinoffentligetransport.dk eller rejseplanen.dk, inden du tager afsted.

Få overblik over den aktuelle trafiksituation på dinletbane.dk/trafik.

Sidst opdateret den 19. juli 2021
Skrevet af Brøndby Kommune