Flere børn og forsinkelser presser kapaciteten i Brøndbys daginstitutioner

Taskforce er i gang med at sikre nok daginstitutionspladser i Brøndby efter, at den nye daginstitution ved Tranehaven bliver forsinket et års tid og børnetallet stiger mere end forventet.

Flere familier og børn flytter til Brøndby. Derfor har Brøndby Kommune gennem flere år planlagt, at nogle af de eksisterende dagtilbud skal udvides, og at der skal bygges nye daginstitutioner for at følge med det stigende børnetal.

Kommunalbestyrelsen har derfor igangsat byggeriet af to nye institutioner, den ved Tranehaven har fokus på ”Natur, Udeliv og Science”, den anden på ”Idræt, Bevægelse og Kulturelle udtryksformer”.

Byggeprocessen i forhold til Tranehaven, som er normeret til 160 børn, er dog blevet forsinket. På nuværende tidspunkt er forventningen, at institutionen bliver klar til at modtage børn i februar 2024.

Samtidig er der kommet flere børn i dagtilbudsalderen til Brøndby end de hidtidige befolkningsprognoser har tydet på. Der er derfor et øget pres på at få plads til den voksende gruppe børn i Brøndbys institutioner.

”Selvom vi gennem flere år har gjort os umage for at være på forkant med behovet for dagtilbudspladser, er vi blevet ramt af uheldige forsinkelser i byggeprocessen. Samtidig må vi konstatere, at Brøndby er en attraktiv kommune, og at der kommer flere børn til, end vi havde forventet. Det er dejligt, at flere familier søger til vores kommune, men det har betydet, at vi har oplevet et stort pres på pladserne i vores dagtilbud. Derfor er der nedsat en taskforce, så vi får sat nogle løsninger i søen, der både sikrer børnefamilierne den pasning, de har krav på, og som lever op til alle eksisterende kvalitetskrav,” siger Anette Pilmark, formand for Børne- og Skoleudvalget i Brøndby Kommune.

Fakta

For at imødekomme forsinkelsen af Tranehaven og den stigende efterspørgsel på plads i dagtilbud, er der blandt andet:

  • Igangsat et større arbejde med at finde yderligere 160 dagtilbudspladser fra sommeren 2023 og frem til den nye daginstitution Tranehave står klar i 2024
  • Etableret ekstra grupper i fem daginstitutioner
  • Indskrevet ekstra børn i dagtilbud med fysisk kapacitet
  • Indført forsøgsordning i 2023, der gør det muligt at få tilskud til pasning af egne børn i Brøndby Kommune. Læs mere om ordningen her.
Sidst opdateret den 18. januar 2023
Skrevet af Brøndby Kommune