Byvåben

Brøndby Kommune fik sit byvåben i 1942. Baggrunden for motivet er navnet Brøndbyerne, som kommunen hed i 1942. De to stjerner symboliserer de daværende to sogne i kommunen, Brøndbyvester sogn og Brøndbyøster sogn.

Brøndbys byvåben

Brøndby Kommune fik sit byvåben i 1942. Motivet er en rund, muret brønd, hvori er ophængt en spand, og i begge skjoldets hjørner er anbragt en fem-takket stjerne - alt i guld på koboltblå baggrund.

Forslaget til byvåbenet er udarbejdet af statens heraldiske konsulent, P.B. Grandjean og er efterfølgende godkendt af Sognerådet, Indenrigsministeriet og Direktoratet for patent- og varemærkevæsenet.

I øvrigt henvises til et særtryk af Politikens Hvem Hvad Hvor 1961, Danske kommunevåbener af Sven Tito Achen, udgivet af Politikens forlag i 1960. Her kan man læse mere om danske kommunevåbener og deres betydning.

Byvåbenets historie

Baggrunden for motivet er navnet Brøndbyerne, som kommunen hed i 1942. De to stjerner symboliserer de daværende to sogne i kommunen, Brøndbyvester sogn og Brøndbyøster sogn. Siden er Brøndby Strand sogn blevet udskilt fra Brøndbyvester sogn i 1973 og Nygårds sogn fra Brøndbyøster sogn i 1979. Det har dog ikke givet anledning til ændring af byvåbenet.

Brug af byvåbenet

Brøndby Kommunes byvåben er et beskyttet varemærke og må kun anvendes af Brøndby Kommune. Byvåbnet kan i enkelte tilfælde bruges af andre efter særlig tilladelse. Det kan fx være af foreninger eller institutioner med hjemsted i kommunen, eller det kan være ved konkrete begivenheder i kommunen, som Brøndby Kommune støtter. Generelt gives der ikke tilladelse til anvendelse af byvåbnet til erhvervsmæssige eller kommercielle formål og til brug på brevpapir.

Når det vurderes, om der kan gives tilladelse, indgår følgende overvejelser:

  • Brugen af byvåbnet skal have en markedsføringsværdi for Brøndby Kommune.
  • Brøndby Kommune skal kunne stå inde for den begivenhed eller forening, der markedsføres.

Ønsker man at søge om tilladelse til at anvende Brøndby Kommunes byvåben, skal man sende en skriftlig ansøgning til borgmesteren. I ansøgningen skal være en begrundelse for, hvorfor man ønsker at bruge byvåbnet, samt en beskrivelse af, hvordan det ønskes anvendt – herunder om det er til en folder, plakat, pjece el.lign.

Får man tilladelse til at anvende byvåbnet, sendes det som fil eller link. Det er en forudsætning, at byvåbnet gengives korrekt og i sin helhed og kun bruges til det formål, der er givet tilladelse til. Filen slettes efter brug, med mindre der er tale om en tilbagevendende aftale.

Brøndby Kommune kan evt. bede om at få tilsendt en korrektur, hvor det fremgår, hvordan byvåbnet skal bruges.

Kontakt

Kommunikationsteam

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

kommunikation@brondby.dk

Sidst opdateret den 13. september 2022
Skrevet af Brøndby Kommune