Dispensation vedrørende plejeplan Vestvolden 2021-2025

Slots- og Kulturstyrelsen har den 28. juni 2021 givet dispensation til ændring af en række forhold vedrørende “Pleje- og anlægsplan for Vestvolden 2021-2025”.

Periode: 28. juni 2021 - 28. juni 2025

Status: Afsluttet

Type: Dispensationer

Pleje- og anlægsplan for Vestvolden 2021-2025

Natur, Slots- og Kulturstyrelsen har givet en tidsbegrænset (femårig) dispensation, som indebærer tilladelse til en række ændringer i forbindelse med ”Pleje- og anlægsplan for Vestvolden 2021-2025”. Dispensationen omfatter fire kommuner; Københavns, Rødovre, Brøndby og Hvidovre. Ændringerne der er blevet givet tilladelse til omfatter bl.a.: opsætning af affaldsspande, informationstavler, belysning, adgangsveje, legepladser, oprensning af grøfter langs voldgaden og bekæmpelse af Japansk Pileurt.  Inden tilladelsen kan udnyttes, skal kommunerne henvende sig til Naturstyrelsen, og orienterer Slots- og Kulturstyrelsen. Du kan læse mere om dispensationen, og ændringerne der er givet tilladelse til i den fulde dispensation vedrørende plejeplan Vestvolden nedenfor.

Sidst opdateret den 01. februar 2022
Skrevet af Brøndby Kommune