Pas

Fra den 01. februar 2021 vil priser på pas være som følgende hvis man ikke har sit gamle pas med, eller det medbragte pas er ødelagt eller i dårlig stand:

Børn 0-17 år :300 kr.
Personer 18 år til folkepensionsalderen: 1.724 kr.
Personer i Folkepensionsalderen: 700 kr.

Borgerservice kan udstede og forny pas til danske statsborgere. Du kan henvende i en hvilken som helst Borgerservice.

Det er muligt at få taget billede i forbindelse med udstedelsen af passet. Det sker digitalt og koster 125 kr.

Børn under ca. 5 år henvises til en fotograf da vores udstyr kræver, at barnet kan stå selv og helt stille mens billedet bliver taget.

Vores fotoautomat er ikke handicapvenlig hvilket betyder, at det kan være vanskeligt, at komme ind med f.eks. en kørestol.

Vær opmærksom på at der vil blive bedt om dokumentation for ene forældremyndighed, hvis det ikke fremgår af det Centrale Person Register.