Det særlige sundhedskort

Borgere som arbejder i Danmark, men bor i et EU/EØS-land, kan have ret til offentlige sundhedsydelser