Det Centrale Personregister (CPR)

Alle personer, der bor i Danmark, er registreret i et samlet register, CPR-registret