Det Centrale Personregister (CPR)

Alle personer, der bor i Danmark, er registreret i et samlet register, CPR-registret

Der er en lang række oplysninger om hver enkelt borger i CPR (Det Centrale Personregister), som kommer fra forskellige myndigheder. Oplysningerne er knyttet op på hvert enkelt personnummer. Du kan ved at søge om registerindsigt, få oplyst hvad der er registreret om dig.

De oplysninger, som registreres om dig som borger er:

  • Navn, adresse og evt. civilstand.
  • Fødselsregistreringssted
  • Statsborgerskab
  • Slægtskab (F.eks. oplysninger om forældre og forældremyndighed)
  • Forhold til folkekirken
  • evt. oplysninger om umyndighed
  • evt. oplysninger om beskyttelse (f.eks. navne- og adressebeskyttelse) 
Folkeregistrering

Siden 1968 har Danmark haft et register over alle folk, der bor eller har boet i Danmark. Dette register hedder Det Centrale Personregister (CPR). Formålet med CPR er at registrere grundlæggende personoplysninger om personer og sikre, at personerne er registreret i CPR på den adresse, hvor de faktisk bor eller opholder sig.

CPR ajourføres derfor løbende af kommunerne med ændringer af adresseoplysninger. Kommunerne modtager oplysningerne om ændring af adresser fra borgerne selv, men kan også træffe afgørelse om at ændre en adresse uden borgerens samtykke.

Personnummer

Alle, der bopælsregistreres i CPR, får tildelt et personnummer, som består af 10 cifre. De første 6 cifre er den registrerede persons fødselsdag, og de sidste fire tal er såkaldte løbenumre, som er 'tilfældige'. Det er dog sådan, at kvinder altid har lige numre, og at mænd har ulige numre som det sidste ciffer.

Ikke to personnumre er ens, og personnummeret bliver derfor brugt som hjælp til at identificere folk, men personnummeret må ikke bruges som eneste dokumentation for en persons identitet.

Kan jeg få nyt personnummer?

Hvis du har været udsat for misbrug af dit personnummer, kan du fra 1. april 2014 i særlige tilfælde få et nyt. Der stilles en række krav for at få et nyt personnummer.

Indenrigs- og Boligministeriets CPR-kontor vurderer de enkelte sager om tildeling af nyt personnummer.

Kontakt

Borgerservice

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

Folkereg@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Undgå lang ventetid i telefonen 

Sidst opdateret den 07. oktober 2022
Skrevet af CPR-kontoret og Brøndby Kommune