Erhvervsområder i Brøndby Kommune

Brøndby Kommune har tre store erhvervsområder - Ragnesminde, Kirkebjerg og Priorparken & Vibeholm. Du kan læse mere om de tre erhvervsområder, deres helheds- og lokalplaner her på siden.

Brøndby Kommune har tre store erhvervsområder og Sportsbyen, som er udpeget til regionalt udviklingsområde.

Ragnesminde

Ragnesminde er det største erhvervsområde i Brøndby Kommune. Området ligger tæt på motorvejsnettet og der er gode vejforbindelser mod Københavnsområdet, lufthavnen, den østlige og sydlige del af Danmark. Ragnesminde erhvervsområde er meget attraktivt for transport-, distributions- og lagervirksomheder. I den sydlige del af Ragnesminde findes også en række mindre håndværksvirksomheder.

Kirkebjerg

Kirkebjerg ligger tæt på S-tognettet og den kommende Letbane. Området nord for Park Allé er under omdannelse til et nyt boligområde i 3-5 etager. Der er dog enkelte virksomheder der umiddelbart bliver. Området syd for Park Allé bruges i dag til lager-, logistik/transport-, produktions- og håndværksvirksomheder med tilhørende administration. Der er ikke planer om at omdanne den sydlige del.

Priorparken & Vibeholm

Priorparken & Vibeholm, bruges idag til lager-, logistik/transport-, produktions- og håndværksvirksomheder med tilhørende administration. Området står over for en omdannelse fra traditionelt erhvervsområde til område med mere service-, kontor-, moderne produktionserhverv samt sports og publikumsorienterede erhverv. Den tidligere bygning som rummede NKT´s Højspændingslaboratorium er således blevet til et event og produktionshus.  Omdannelsen af området afventer dog en evt. etablering af en ny S-togs station ved Priorparken, stationen er udpeget i Fingerplanen.

Lokal- og helhedsplaner for Brøndbys tre erhvervsområder

I helhedsplanerne kan du se hvordan den overordnede struktur for et givent områdes udvikling er fastlagt. I helhedsplaner fastsættes bl.a. anvendelsesmuligheder, trafikstruktur, grønstruktur, arkitektoniske principper, anvendelse af friarealer. Du kan læse mere om helhedsplanen for erhvervsområderne Priorparken & Vibeholm via linket længere nede.

I lokalplanerne kan du se bestemmelser om anvendelse, placering, omfang og udformning af bebyggelse, veje og stier m.v. Lokalplanen har direkte retsvirkning for den enkelte borger, der ejer eller bruger en ejendom inden for lokalplanens område. Du kan læse mere om de lokalplaner som er gældende for de tre store erhvervsområder via linkene nedenfor.

Planer for Ragnesminde

Planer for Priorparken & Vibeholm

Planer for Kirkebjerg

Erhvervsområder i Brøndby
Billede fra Brøndbys Kommuneplan 2019-2030 som viser hvilke typer erhverv de tre erhvervsområder primært er udlagt til

Kontakt

Brøndby Erhvervsservice

Park Allé 160
2605 Brøndby

Erhvervskonsulent
Jes Pettersson

Tlf. 43 28 21 68

erhvervsservice@brondby.dk

Sidst opdateret den 15. august 2022
Skrevet af Brøndby Kommune