Udvikling af Sportsbyen

Mange af de førende danske sports- og idrætsorganisationer er i dag samlet i Sportsbyen i Brøndby, og målet er at samle endnu flere organisationer og virksomheder, hvor idrætsrelateret erhverv er i højsædet. Du kan læse mere om Sportsbyen, dens udviklingsplan, vision og baggrund her på siden.

Et billede som illustrerer et forslag til et af de fremtidig byrum i Sportsbyen.

Sportsbyen

Sportsbyen skal være det regionale og nationale centrum for innovation, viden og samarbejde inden for sport og idræt. Allerede i dag arbejder Sportsbyens organisationer og virksomheder målrettet med at få Danmark til at stå stærkere i den nationale og internationale konkurrence.

Brøndby er en sportskommune, hvor idræt, sport og bevægelse er en rodfæstet og naturlig del af identiteten, og i dag er der over 900 arbejdspladser og tusindvis af brugere færdes i området for at dyrke sport. Dette potentiale vil vi gerne forløse med den Strategiske Udviklingsplan for Sportsbyen, så Brøndby også i fremtiden er centrum for innovation, viden og samarbejde inden for idræt, sport og bevægelse.

Udviklingsplanen for Sportsbyen

Den strategiske udviklingsplan for Sportsbyen viser retningen for den fremtidige udvikling af Sportsbyen og er en invitation til alle, der ønsker at være med til at realisere visionen for Sportsbyen. Brøndby Kommune opfordrer alle – både eksisterende og nye samarbejdspartnere – til at tage del i udviklingen.

Den strategiske udviklingsplan for Sportsbyen er vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 10. marts 2021. Forinden blev forslaget tiltrådt af kommunalbestyrelsen 21. oktober 2020, hvorefter forslaget var i 8 ugers offentlig høring. I høringsperioden blev der afholdt et borgermøde på Facebook d. 18. november 2020, kl. 17-18:30.

Udviklingsplanen udfolder fem strategiske fokusområder, som hver især berører erhvervet, eliten og bredden samt byrum og infrastruktur. Disse kan du læse mere om i den samlet udviklingsplan via linket nedenfor.

Mobilitetsrapport og Udviklingsplanens bilag

I samarbejde med Movia og med Urban Creators har kommunen fået udarbejdet en transportundersøgelse og en mobilitetsrapport. Transportundersøgelsen belyser den nuværende trafik til og fra Sportsbyen ved at interviewe ansatte og studerende i Sportsbyen. Mobilitetsrapporten udpeger de nødvendige tiltag for at opnå Fingerplanens målsætning om max. 60 % privatbilisme dvs. når borgerne benytter deres egen bil og 40 % bæredygtige transportformer som fx offentlig transport, cyklisme osv.

Mobilitetsrapporten baserer sig på fire indsatser:

  • Indsats 1: Højklasset kollektiv trafik
  • Indsats 2: Parkering
  • Indsats 3: Cyklist- og fodgængerforhold
  • Indsats 4: Mobilitetsnetværk

Læs Mobilitetsrapporten, Transportundersøgelsen og udviklingsplanens øvrige bilag.

Vision og fokusområder for Sportsbyen

Visionen for Sportsbyen er den fælles rettesnor og det fælles mål, som kommune, organisationer og virksomheder i Sportsbyen arbejder mod at indfri ved at udvikle området. Visionen har fem fokusområder, der beskriver, hvordan kommunen ønsker at styre udviklingen.

Den overordnede vision er, at Sportsbyen i Brøndby gennem de kommende år skal samle førende idræts- og sportsorganisationer, der gennem viden og udvikling øger dansk idrætskonkurrencekraft, og bidrager samtidig til at fremme idræt, sport og bevægelse for borgerne i Brøndby.

Sportsbyens vision og fokusområder er blevet til på baggrund af dialog med borger, virksomheder og organisationer i området. Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. februar 2020 visionen for udviklingen af Sportsbyen. Du kan læse mere om visionen og fokusområderne i pdf´en herunder.

>Se Sportsbyens vision og fokusområder

Baggrunden for Sportsbyen

I Fingerplanen 2017 og 2019 blev Sportsbyen udlagt som regionalt udviklingsområde for idrætsrelateret erhverv. Det blev således muliggjort at udbygge området, selvom Sportsbyen ikke opfylder stationsnærhedsprincippet, hvor erhvervsudvikling over 1500 etagemeter skal ligge inden for en radius af 600 m fra en station.

Mulighederne i Fingerplanen følges af en række krav, hvor Brøndby Kommune bl.a. skal sikre trafikale effekter svarende til stationsnære områder. Dermed skal Brøndby Kommune sikre, at trafikken til og fra Sportsbyen vil være max. 60% privatbilisme og 40% andre, mere bæredygtige transportformer som cyklisme, offentlig transport mv. Du kan læse mere om Fingerplanen via linket nedenfor.

>Se Fingerplanen 2019

Foranalyse og principper for Sportsbyen

Brøndby Kommune har i samarbejde med en række rådgivere udarbejdet en foranalyse, der udpeger områdets fysiske og økonomiske muligheder og bindinger. Desuden anbefaler analysen en række principper for den fysiske og arkitektoniske udvikling.

Foranalyse og anbefalinger til principper for udviklingen af Sportsbyen er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune d. 26. februar 2020. Foranalysen er grundlaget for udviklingsplanen for Sportsbyen, som udarbejdes i foråret 2020. Du kan læse hele foranalysen i pdf´en nedenfor.

Se Foranalyse med anbefalinger til udviklingsplan for Sportsbyen

Hvidbog for Sportsbyen

I Hvidbog for Sportsbyen er interviews med centrale virksomheder, foreninger og organisationer samlet og analyseret. Du kan læse, hvad de forskellige organisationer, virksomheder og foreninger ønsker for udviklingen af området, og hvilke muligheder de ser. Hvidbogen blev politisk godkendt af Kommunalbestyrelsen i april 2019.

Læs Hvidbog for Sportsbyen

NYHEDSBREV

Vær opdateret på udviklingen af Sportsbyen og skriv dig op til nyhedsbrevet for Sportsbyen.

For at modtage nyhedsbrevet skal du skrive en e-mail til tmf-byplan@brondby.dk med navn, e-mail og hvor du kommer fra (arbejdssted/tilhørssted, hvis du er fra en organisation og bydel, hvis du er lokal).

Når der sker nye ting, sender vi et nyhedsbrev afsted til interessenter, samarbejdspartnere og borgere.

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

tmf-byplan@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 09. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune