Kommunalbestyrelsen vedtager proces for Fremtidens Brøndby Strand

Nu er Brøndby Kommune klar til at sætte gang i byens hidtil største byudviklingsprojekt. Brøndby Strand skal udvikles over de næste 20 år, og nu har kommunalbestyrelsen netop givet grønt lys til en køreplan for udviklingen.

Det næste år er der udsigt til borgerdialog, byvandringer og visionsudvikling.

Brøndby Strand-bydelen skal udvikles over de næste 20 år og er et kæmpe projekt, der ikke er set i samme skala i Brøndby, siden bydelen blev opført. Derfor har kommunalbestyrelsen netop vedtaget at igangsætte en ambitiøs proces, der viser, at udviklingen af bydelen er et arbejde, som ligger politikerne på sinde, og som man vil lykkedes med. Målet er en attraktiv og grøn bydel med et aktivt handels- og kulturliv.

”Brøndby Strand huser 40 % af vores borgere og er en bydel, rigtig mange er meget glade for at bo i. Men bydelen har samtidig godt 50 år på bagen og den både fortjener og trænger til, at vi udvikler den, så hele dens potentiale bliver udnyttet. Nu går vi i gang med en langvarig strategisk byudviklingsproces, der vil få stor betydning for Brøndby Strand og for hele kommunen. Vi vil styrke sammenhængskræften, så Brøndby Strand også i fremtiden er et attraktivt og populært sted at bo. Det næste år og fremefter kommer vi til at gå i tæt dialog med interessenter og inddrage borgerne i en lang række aktiviteter. Det bliver et stort projekt, der kræver, at vi er mange med om bord, og at vi er enige i at trække i den samme retning – det er et uhyre spændende arbejde, der nu skal i gang”, forklarer Kent Magelund, borgmester i Brøndby Kommune.

Første skridt er mål og visioner

Med vedtagelsen af planen for processen er Brøndby Kommune nu klar til at fylde på det, der skal vise konturerne af en transformeret og endnu mere attraktiv bydel, når arbejdet er færdiggjort om 15-20 år.

Arbejdet, der nu sættes i gang, handler om, hvordan området konkret skal se ud i fremtiden. De første skridt mod Fremtidens Brøndby Strand trædes i efteråret 2020, hvor kommunalbestyrelsen skal sætte retningen og beslutte mål og visioner. Administrativt er der sat gang i at udarbejde analyser og et konkurrenceprogram, der skal beskrive den opgave, som Brøndby Kommune ønsker at få en række tværfaglige arkitektteams bud på løsninger til.

Byvandringer og arkitektkonkurrence

For offentligheden er det mest interessante, at hele 2021 er sat af til både digital og fysisk borgerdialog, byvandringer, udstillinger, film og åbne værksteder, hvor interesserede kan høre mere og bidrage med egne perspektiver på udviklingen. I 2021-22 vil tre udvalgte tværfaglige rådgiverteams udarbejde tre forskellige forslag til, hvordan bydelen kan udvikles i fremtiden. I dette arbejde inddrages borgerne og interessenter på workshops og borgermøder, hvor man kan være med til at præge forslagene og kan komme helt med ind i maskinrummet, når rådgiverne arbejder.

For at sikre et kvalificeret grundlag for en strategisk udviklingsplan og skabe ejerskab til den fortsatte udvikling, skal de almene boligselskaber, øvrige grundejere og bydelens borgere involveres tæt i den helhedsorienterede udvikling, ligesom investorer og andre samarbejdspartnere vil blive en del af processen.

Projektet Fremtidens Brøndby Strand er forankret i et nyoprettet sekretariat på Brøndby Rådhus.

Kontakt

Fremtidens Brøndby Strand Sekretariat

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Har du en idé eller spørgsmål, så skriv til
TMF-FremtidensBST@brondby.dk

Træffetider i Strandboxen maj, juni og juli (dog ikke helligdage)

Strandboxen er de gule containere ved Kulturhuset Brønden

Mandage: 13.00 - 16:00
Torsdage: kl. 13:00 - 16:00

Sidst opdateret den 19. august 2021
Skrevet af Brøndby Kommune