Brøndby Strand tager næste skridt ind i fremtiden

Brøndby Strand skal bringes stærkt ind i fremtiden. Brøndby Kommune og byudviklingsfirmaet Grandville har netop indgået aftale om rådgivning og facilitering af et parallelopdrag om fremtidens Brøndby Strand, der bliver et afgørende skridt i kommunens ambitiøse planer.

Brøndby Strand er en bydel, der er placeret centralt i hovedstaden, med egen kystlinje, store grønne arealer, S-togsstation, butiksområder, parcelhuse og en række vigtige almene boliger, der siden 70’erne har skaffet plads, lys og luft til tusindvis af mennesker.

Tiden er i dag løbet fra nogle af områdets friarealer, funktioner og strukturer og Brøndby Kommune er i fuld gang med arbejdet med planer om at løfte bydelen ved Køge Bugt ind i fremtiden.

Erfaringer fra hele landet

Planerne blev for alvor til virkelighed, da kommunalbestyrelsen i efteråret 2020 godkendte et kommissorium og endelig tids- og procesplan for projektet, og allerede nu er næste vigtige skridt taget. Kort før jul indgik Brøndby Kommune samarbejdsaftale med et rådgivningsteam bestående af byudviklingsfirmaet Grandville og kommunikationsrådgiver Eva Ørum om at bistå med at udvikle rammerne for et parallelopdrag, hvor et antal tværfaglige rådgiverhold giver deres bud på en udviklingsplan, og med at få kommunikeret til de mange parter, projektet vil få betydning for.

På Brøndby Rådhus, hvor sekretariatet for ”Fremtidens Brøndby Strand” de næste mange år vil være fuldt beskæftiget med kommunens største byudviklingsprojekt til dato, siger teknik- og miljødirektør Casper Toftholm:

“De mange kvaliteter i Brøndby Strand fortjener at komme til deres ret. Det skal foregå i tæt dialog med alle dem, det handler om. Det er derfor meget glædeligt, at netop Grandville har sagt ja til at hjælpe os så tidligt i processen og at de har koblet stærk kommunikationserfaring på fra starten. Ud over at trække konkrete erfaringer med sig fra byer over hele landet, har rådgiverne stor indsigt i betydningen af dialog, hvor mange forskellige interesser er til stede”.

Ambitiøst fælles grundlag

Udviklingen af fremtidens Brøndby Strand vil berøre mange forskellige parter. Det er ifølge Rasmus Cassøe, der er byudvikler og partner i Grandville, helt afgørende at forstå og anerkende betydningen af de ofte forskellige interesser. Han udtaler:

“Vi har gentagne gange erfaret, at det er via møder og i dialogen mellem de mange involverede, at beslutninger modnes bedst. Det tager sin tid at skabe et fælles grundlag og ejerskab til udviklingen i så sammensat en bydel som Brøndby Strand. Det har Brøndby Kommune et virkelig godt blik for, og vi glæder os til at samarbejde med dem om deres seriøse og fremsynede vision om at give Brøndby Strand et velfortjent løft”.

Det forventes, at programmet for parallelopdraget er klar i sensommeren 2021, og at parallelopdraget afvikles inden sommeren 2022.

Fakta:

  • Brøndby Strand forbindes ofte med Brøndby Strand Parkerne, der er et større alment boligområde, der blev opført i starten af 1970´erne.
  • Hele Brøndby Strand Bydel omfatter et samlet areal på ca. 489 ha, hvoraf 137 ha er grønne områder, her findes ca. 5.500 boliger, der huser ca. 14.1000 beboere, hvilket udgør 40% af Brøndby Kommunes befolkning.
  • De almene boligorganisationer, der til sammen ejer Brøndby Strand Parkerne, har allerede vedtaget en plan for en omfattende grøn renovering af de næsten 2700 boliger. Det har vist sig, at fem af de i alt 12 ikoniske højhuse indeholder PCB i et sådan omfang, at organisationerne besluttede at nedrive dem. Nedrivningen begynder i foråret 2021 og løber over et par år, mens de syv resterende højhuse bevares.
  • Brøndby Kommunes storstilede plan for hele bydelen vil tage højde for det forarbejde og de planer, der allerede er lagt for bl.a. renoveringen af de almene boliger.

Kontakt

Kommunikationsteam

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

kommunikation@brondby.dk

Sidst opdateret den 05. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune