Brøndby Kommune igangsætter konkurrence om Fremtidens Brøndby Strand

Nu skal tre tværgående teams til at byde ind med visionære, innovative og realisérbare bud på en udviklingsplan for hele Brøndby Strand bydelen.

På gårsdagens møde godkendte kommunalbestyrelsen programmet for den fremtidige udvikling af hele bydelen Brøndby Strand. Dermed er vejen banet for at igangsætte et parallelopdrag. Målet er at få tre tværgående teams til at byde ind med visionære, innovative og realisérbare bud på en udviklingsplan for hele bydelen.

Borgmester Kent Magelund udtaler: ”Offentliggørelsen af programmet markerer en vigtig milepæl. Vi har udviklet en stærk vision i samarbejde med engagerede borgere og interessenter, og vi er nu klar til at lade de professionelle teams gå skridtet videre og komme med bud på Fremtidens Brøndby Strand. Det skal blive spændende at se resultaterne.”

Stærk involvering af mange interessenter

Projektet har været på tegnebrættet siden efteråret 2020 og siden foråret 2021 er borgere, politikere, foreninger, boligorganisationer og grundejere m.fl. blevet involveret i formuleringen af vision, fokusområder og program for Fremtidens Brøndby Strand. Derudover er der indgået en partnerskabsaftale med de almene boligorganisationer i Brønd Strand Parkerne for at sikre en sammenhængende plan for hele bydelen, ikke mindst i lyset af, at 5 af 12 ikoniske højhuse er ved at blive revet ned på grund af for højt indhold af miljøgiften PCB.

Næstformand for PAB, der ejer to af de fem højhuse, Kai Dinesen udtaler: ”Jeg glæder mig til, at vi skal se fremad og via parallelopdraget få forskellige bud på, hvordan hele bydelen kan udvikles til gavn for beboerne. Som boligorganisation glæder vi os særligt til bud på, hvad der kan anlægges i stedet for de fem højhuse, som vi er nødt til at sige farvel til, men også hvordan man kan forbedre vejnettet og udvikle bymidten og dermed skabe bedre sammenhæng med det øvrige af kommunen. Det skal blive interessant at deltage i processen.”

Også grundejerne i bymidten har været involveret i processen, idet et af fokusområderne er, at centeret skal udvikles til en levende og attraktiv bymidte med et aktivt kultur- og erhvervsliv.

Direktør COO Peter Lange fra KFI Erhvervsdrivende Fond udtaler: ”Det er en spændende udvikling vi står overfor, og vi ser mange potentialer i at gentænke det nuværende Brøndby Strand Centrum. Det vil formentlig både blive nødvendigt at rive ned, bygge op og tænke på tværs af matrikelskel, men det er en proces, hvor vi på alle måder ser frem til at kunne bidrage både aktivt og konstruktivt til at skabe et blomstrende handelsliv og en levende bymidte.”

Stort engagement blandt aktører

Engagementet har været stort og de mange aktører har bidraget med visionære idéer, værdifulde detaljer og skarpe analyser. Det har været en gave til projektet og vidner om, at der er et dybfølt ønske om at gentænke, udvikle og forbedre bydelen. Og der ér virkelig behov for en udvikling. Gennem de seneste 30 år har det danske samfund ændret sig og det samme har rammerne for det gode liv i Brøndby Strand. Der er behov for at se på byrummene, handelslivet, trafikforbindelserne, de offentlige funktioner og meget mere.

Tre forskellige bud skal bane vejen for en udviklingsplan for hele bydelen Brøndby Strand

Kommunalbestyrelsen har et stort ønske om at få belyst forskellige bud på en udvikling af bydelen, inden politikerne – i dialog med borgere og interessenter – lægger sig fast på en endelig udviklingsplan. Derfor inviterer kommunen nu interesserede teams til at byde ind på deltagelse i et parallelopdrag, der gennemføres i perioden november 2021 til maj 2022. Et parallelopdrag er, når flere forskellige teams arbejder samtidig på hver deres forslag til en udviklingsplan.

Valget af teams sker via et EU-udbud, der rummer en option, der giver kommunen mulighed for efter parallelopdraget at arbejde videre med en eller flere af de valgte rådgivere om en endelig udviklingsplan for bydelen.

Under hele processen forventes det, at borgere og interessenter inddrages i planerne for Fremtidens Brøndby Strand. I første omgang via en udstilling af delresultaterne omkring nytår og efterfølgende via en udstilling og et borgermøde i starten af maj.

Link til EU-udbud: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wgbqlskmhz (materialet er tilgængeligt efter oprettelse af gratis profil på iBinder)

Læs mere om Fremtidens Brøndby Strand her. 

Sidst opdateret den 09. september 2021
Skrevet af Brøndby Kommune