Team Henning Larsen, Vandkunsten og Cobe er valgt til at give bud på udviklingen af Fremtidens Brøndby Strand

Onsdag den 10. november 2021 kickstarter Brøndby Kommune samarbejdet med de tværfaglige teams, der skal deltage i parallelopdraget vedrørende udviklingen af Fremtidens Brøndby Strand.

Brøndby Kommune fik 11 solide og gennemarbejdede ansøgninger og har valgt tre, der udmærker sig ved at stille med nogle stærke hold med mange fine tværfaglige kompetencer og en solid erfaring med byudvikling i stor skala.

De tre teams er ledet af henholdsvis Henning Larsen Architects, Tegnestuen Vandkunsten og Cobe.

Borgmester Kent Max Magelund udtaler: ”Det er overvældende og positivt at opleve den store interesse for vores dejlige bydel. Alle glæder sig nu til at komme i arbejdstøjet. Vi skal fra kommunens side gøre os umage, så de tre teams forstår bydelens udfordringer og kompleksitet og ikke mindst den store kærlighed som borgerne har til Brøndby Strand.”

Et 20-årigt byudviklingsprojekt

Brøndby Strand rummer i dag godt 14.000 indbyggere fordelt på 5.400 boliger. Fremtidens Brøndby Strand er et 20-årigt byudviklingsprojekt, hvor hele bydelen skal gentænkes. Der skal brydes ned og bygges op, og bydelen skal udvikles med respekt for stedets historie, identitet og mangfoldighed.

Ved valget af de tre teams har der blandt andet været lagt vægt på teamets tværfaglige kompetencer samt ansøgernes forståelse af området og dets potentiale. Konkret er blevet efterspurgt viden og kompetencer inden for otte grene af strategisk byudvikling: Byplanlægning/transformation, detailhandelsudvikling, landskab/byrum, almene boliger, boligbyggeri, infrastruktur, borgerinddragelse, økonomi og markedsforhold.

En proces med fokus på inddragelse

Parallelopdragsprocessen er planlagt, så de lokale kræfter kan komme med input undervejs:

• 16. december 2021 udstiller holdene deres udkast til skitser og strategier
• Frem til midt januar kan alle borgere og andre interessenter komme med input
• Fra februar til maj vil dialogen mellem bedømmelsesudvalget og de tre teams være fortrolig – for at sikre holdene den fornødne arbejdsro
• Primo maj 2022 vil der blive inviteret til borgermøde, hvor de tre teams præsenterer deres forslag. Forslagene udstilles og bydelens borgere og andre interessenter kan igen komme med input.

På baggrund af de tre forslag og den løbende dialog med borgerne arbejder kommunen videre med den endelige udviklingsplan for bydelen, som gerne skulle være klar i slutningen af 2022.

 

En grundig introduktion til bydelen

I dag får de tre teams en grundig introduceret til bydelen og bliver efterfølgende kørt rundt i bus for at opleve miljøet og mangfoldigheden i Brøndby Strand.

 

De tre teams

Henning Larsen

Henning Larsen Architects, ADEPT, Rambøll, Rambøll Management Consulting, Byrumklang, Resonans og LivingCities

Vandkunsten

Tegnestuen Vandkunsten, Thing Brandt Landskab, Niras, ICP, Cushman & Wakefield | RED, SUBSTRATA og Claus Bech Danielsen

Cobe

Cobe, Urban Creators, JJW, Implement, EY, AAU (Marie Stender), Light Bureau og Afry

Tre teams klar til Fremtidens Brøndby Strand

Bagerst på de grønne bænke de tre tværgående teams fra venstre mod højre Henning Larsen, Vandkunsten og Cobe. I midten forrest borgmester Kent Max Magelund flankeret af embedsfolkene fra Brøndby Kommune og eksterne rådgivere.

Sidst opdateret den 10. november 2021
Skrevet af Brøndby Kommune