Ambitiøs plan for beskæftigelsen i Brøndby

Brøndbys nye ”Beskæftigelsesplan 2023-2026” har fokus på bl.a. unge uden job og uddannelse og at voksne ledige opkvalificeres. Og så skal indsatsen mod job eller uddannelse i endnu højere grad tage udgangspunkt i borgerens selvbestemmelse.

Flere i Brøndby skal have mulighed for at blive del af et uddannelses- og arbejdsfællesskab. Det er overskriften på Brøndby Kommunes nye beskæftigelsesplan, der netop er vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Brøndbys ”Beskæftigelsesplan 2023-2026” har fokus på tre temaer, som særligt skal prioriteres: Unge uden job og uddannelse, personer på langvarig forsørgelse og uddannelse og opkvalificering af voksne ledige.

Antallet af unge på offentlig forsørgelse i Brøndby er faldet betragteligt siden 2014. Alligevel har kommunalbestyrelsen i Brøndby valgt at prioritere beskæftigelsesindsatsen for de unge i de kommende år. Det handler blandt andet om at undgå, at de unge vender tilbage til ledighed efter at være begyndt i job eller uddannelse.

Udfordringer og sprog kan spænde ben

Der er flere langtidsledige i Brøndby end generelt i landet. Personer, der har været ledige længe, har ofte forskellige udfordringer. Det kan være sociale problemer eller fysiske psykiske udfordringer. For at hjælpe langtidsledige bedst muligt er der i planen fokus på, at de ledige modtager den nødvendige støtte – fra alle relevante afdelinger i og uden for kommunen – for at komme tættere på arbejdsmarkedet.

Selvom ledigheden på landsplan er lav, er uddannelse og opkvalificering nødvendig for flere af Brøndbys ledige for, at de kan varetage de job, der er ledige. For nogle ledige er det manglende danskkundskaber, der spænder ben for at tage en uddannelse og få job. Derfor har ”Beskæftigelsesplan 2023-2026” ikke mindst fokus på at opkvalificere borgere med sproglige udfordringer.

Borgeren som ekspert i eget liv

Med beskæftigelsesplanen har kommunalbestyrelsen vedtaget nogle værdier og principper, som skal kendetegne beskæftigelsesindsatsen. For eksempel er samarbejdet med virksomhederne om et rummeligt arbejdsmarked, en tidlig indsats og borgernes selvbestemmelse bærende principper.

”I ”Beskæftigelsesplan 2023-2026” lægger vi vægt på, at vi i arbejdet med borgerne i endnu højere grad tager udgangspunkt i deres ønsker, behov og motivation. Det er vigtigt, at vi lokalt i vores beskæftigelsesindsats har troen på borgeren og borgerens selvbestemmelse som grundværdier,” lyder det fra formand i Beskæftigelsesudvalget i Brøndby Kommune, Hajg Zanazanian.

Ændringer på vej

Situationen på arbejdsmarkedet med høj beskæftigelse og mangel på arbejdskraft har betydet, at ledigheden i Brøndby er faldet markant gennem de seneste år. Forventningen er dog, at arbejdsmarkedet går ind i en mere usikker periode med stigende ledighed.

”Der er røre om fremtiden for jobcentrene, men uanset hvordan indsatsen struktureres, er den uhyre vigtig. Vi går en tid i møde med en forventning om lavkonjunktur og store landspolitiske reformer, som får betydning for beskæftigelsesindsatsen. Der har vi med beskæftigelsesplanen lagt et godt fundament til at imødegå de ændringer, som kommer,” siger Hajg Zanazanian.

Den netop politisk vedtagne ”Beskæftigelsesplan 2023-2026” udstikker den politiske retning for de næste fire år. Næste skridt er, at der skal fastlægges konkrete mål og handlinger.

Sidst opdateret den 30. januar 2023
Skrevet af Brøndby Kommune