Nordea-fonden giver 571.000 kr. til naturhave midt i Brøndby Strand

Nye naturoplevelser er på vej til Brøndby Strand, hvor en naturhave snart ser dagens lys med støtte fra Nordea-fondens "Her gror vi pulje". En pulje der skal få bynaturen til at gro og fællesskaberne til at vokse.

Projektet er et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening (DN Brøndby) og Brøndby Kommunes projekt Fremtidens Brøndby Strand.

Det fælles projekt ’Brøndby Strand Naturhave’ skal omdanne græsarealet syd for Brøndby Strand Kirke til en rekreativ naturhave med fokus på biodiversitet og et grønnere Brøndby Strand. Naturhaven skal være et mødested for både mennesker, planter og insekter der bor og lever i Brøndby Strand. I projektet omdannes det 4000 m2 store græsareal til en grøn oase med plads til ophold og aktiviteter.

Mikkel Ejsing der er formand i DN Brøndby udtaler: ”Danmarks Naturfredningsforening er meget optaget af biodiversitet og derfor er vi utrolig glade for dette projekt. I naturhaven vil græsset få lov til at gro og der vil blive plantet hjemmehørende danske blomster, græsser og vilde urter, som vil tiltrække sommerfugle, bier og andre insekter til gavn for naturen i området. Vi håber, at rigtig mange borgere fra området vil være med til at udvikle haven.”

Bæredygtighed er et vigtigt tema i naturhaven, der vil blive anlagt med flere genbrugte materialer. Blandt andet vil fældede træer fra området få nyt liv i naturhaven. Stammerne vil blive lagt, så de både bliver nyt hjem for små biller og insekter, samtidig med at de kan bruges til at sidde eller klatre på.

Borgmester i Brøndby Kommune Kent Max Magelund er også meget glad for projektet og udtaler: ”Naturhaven skal skabes i en løbende proces, hvor hele bydelen inviteres til at deltage aktivt i udviklingen. Vi håber også at inspirere mange flere til, hvordan de selv kan lave mere natur i deres egen have, på fællesarealer eller altanen. Endelig er det tanken at skoleklasser kan bruge naturhaven som uderum for deres undervisning.”

I løbet af foråret og sommeren vil beboerne i Brøndby Strand blive inviteret til at bidrage med at sætte deres præg på naturhaven.

Foruden bevillingen fra Nordea-fonden på 571.000 kr. finansernes projektet af midler fra Fremtidens Brøndby Strands midlertidighedsstrategi samt fra Danmarks Naturfredningsforening.

Fremtidens Brøndby Strand

Projektet er en del af Brøndby Kommunes langsigtede byudviklingsprojekt ’Fremtidens Brøndby Strand’, der blandt andet har som målsætning af skabe en grøn og levende bydel, hvor folk mødes og hvor nye fællesskaber opstår. Projektet giver mulighed for at afprøve ideer i 1:1 - hvor erfaringer og koncepter tages med videre i den permanente byomdannelse af bymidten.

Flere grønne projekter på vej i Brøndby Strand

Brøndby Strand Naturpark er et af 45 projekter, der samlet er blevet tildelt støtte på 29,1 mio. kr. fra Nordea-fondens ’Her gror vi-pulje’. Hele to projekter i Brøndby Strand har modtaget støtte til at styrke biodiversiteten og fællesskaberne lokalt i bydelen. Brøndby Strand Sogns Menighedspleje har modtaget 998.713 kr. til projektet ’Liv for alle’, der skal omdanne kirkens atriumgård til et grønt åndehul for ophold og aktiviteter. Da de to projekter ligger få hundrede meter fra hinanden giver det for alvor mulighed for at koordinere indsatsen, få biodiversiteten til at blomstre og styrke fællesskaberne på tværs. 

Nye naturoplevelser er på vej til Brøndby Strand, hvor en naturhave snart ser dagens lys med støtte fra Nordea-fondens "Her gror vi pulje". Projektet er et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening (DN Brøndby) og Brøndby Kommunes projekt Fremtidens Brøndby Strand.

Om Nordea-fonden

  • Nordea-fonden har et almennyttigt formål og støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.
  • Med Her gror vi-puljen uddeles i 2023 50 mio. kr. til projekter, som bynaturen til at gro og fællesskaberne til at vokse. Projekterne støttes med mellem 200.000 kr. og 1 mio. kr.
  • Se liste over støttemodtagere på nordeafonden.dk/her-gror-vi

Kontakt

Fremtidens Brøndby Strand Sekretariat

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Har du en idé eller spørgsmål, så skriv til
TMF-FremtidensBST@brondby.dk

Træffetider i Strandboxen maj, juni og juli (dog ikke helligdage)

Strandboxen er de gule containere ved Kulturhuset Brønden

Mandage: 13.00 - 16:00
Torsdage: kl. 13:00 - 16:00

Sidst opdateret den 06. juni 2023
Skrevet af Brøndby Kommune