Nyt om udviklingsplanen for Fremtidens Brøndby Strand

Forvaltningen har i begyndelsen af 2023 drøftet et udkast til udviklingsplanen med en række mulige investorer – særligt med fokus på projektets realiserbarhed.

Brøndby Kommunes forvaltning har talt med en række investorer om realiseringen af Fremtidens Brøndby Strand. Det er Kommunalbestyrelsen, der har givet forvaltningen mandat til at indlede denne dialog.

Baggrunden er, at der er ved at blive udarbejdet en udviklingsplan over, hvad der skal bygges hvor, og hvordan infrastrukturen i Brøndby Strand kan gentænkes.

Udviklingsplanen bygger videre på det vindende konkurrenceforslag fra Team Cobe, der blev præsenteret i sommeren 2022 og er igennem det sidste år blevet tilpasset, blandt andet så dele af de to andre konkurrenceforslag også er indarbejdet.

Forvaltningen har i begyndelsen af 2023 drøftet et udkast til udviklingsplanen med en række mulige investorer – særligt med fokus på projektets realiserbarhed.

Der er interesse og anerkendelse 

Helt generelt har investorerne været meget positive. Der er en stor interesse for og anerkendelse af projektet. Faktisk var der en af investorerne, der sagde, at Fremtidens Brøndby Strand var: ”det mest interessante projekt på vestegnen, hvis det bliver grebet rigtigt an”.

De inviterede investorer er alle interesseret i at tale videre med kommunen. Der er en stor forståelse og opbakning til Brøndby Kommunes ønske om en samlet, langsigtet, strategisk udvikling af høj kvalitet.

Stor interesse for arealudviklingsselskab

Forvaltningen har blandt andet talt med investorerne om muligheden for at realisere planerne via et arealudviklingsselskab. I et arealudviklingsselskab går kommunen sammen med en eller flere private parter, som tager et fælles ansvar for byudviklingen over de næste 15-20 år. Langt de fleste investorer har vist interesse for at være en part i et arealudviklingsselskab.

Det er markedsmæssigt meget svært med højhuse på tomterne

Markedsdialogen har samtidig vist, at det ikke er realistisk at bygge højhuse i 16 etager på de 5 tomter. Vurderingen fra investorerne og en markedsanalyse, som Brøndby Kommune har fået udarbejdet fra ejendomsmæglervirksomheden Colliers, er, at der ikke vil være et marked til at sælge lejlighederne efterfølgende. Det skyldes blandt andet, at når der bygges højhuse, så stiger byggeomkostningerne pr. m2 betydeligt og komforten på altanerne bliver meget udfordret.

Forslag til ny plan for tomterne

Derfor er Team Cobe nu blevet bedt om at udarbejde et alternativt scenarie for, hvordan en bebyggelse på de fem tomter kan se ud, hvis der ikke skal bygges nye højhuse i 16 etager.

Cobe er blevet bedt om at komme med et nyt forslag til, hvordan tomterne forsat kan være identitetsskabende for bydelen og samtidig tilbyde nogle ny og anderledes boliger end dem der i dag er i bydelen.

Det nye forslag vil blive præsenteret offentligt som en del en den samlede plan som en ’midtvejsstatus’ hen over sommeren 2023 og der vil være mulighed for at borgere og interessenter kan komme med input til dette forslag.

Den videre proces

I starten af august offentliggøres den samlede plan som en midtvejsstatus. I sensommeren vil materialet blive sendt i høring og den 24. august kl. 17-19 vil der blive afholdt et åbent borgermøde i Brønden. Her stiller såvel politikere fra Kommunalbestyrelsen som forvaltning op, svarer på spørgsmål og tager imod forslag og input fra borgerne og interessenter.

Det er vigtigt at understrege, at den endelige udviklingsplan først bliver besluttet af Kommunalbestyrelsen på et senere tidspunkt.

Kontakt

Fremtidens Brøndby Strand Sekretariat

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Har du en idé eller spørgsmål, så skriv til
TMF-FremtidensBST@brondby.dk

Træffetider i Strandboxen maj, juni og juli (dog ikke helligdage)

Strandboxen er de gule containere ved Kulturhuset Brønden

Mandage: 13.00 - 16:00
Torsdage: kl. 13:00 - 16:00

Sidst opdateret den 12. maj 2023
Skrevet af Brøndby Kommune