Borgermøde: Kom og hør hvordan Brøndby Kommune vil gøre boligområderne mere grønne

Mandag den 14. august, kl. 18.30-20.30 i Kulturhuset Brønden. Du kan også deltage i borgermødet digitalt via Facebook

Parcel- rækkehus og kolonihaveområderne er en del af Brøndbys grønne gaderum.

I løbet af de seneste år har der dog været en tendens til at udskifte grønne hække og åbne forhaver med forskellige former for faste og massive lukkede hegn og større flisebelagte arealer.

Det betyder, at dele af kommunens boligområder risikerer at få en mere afvisende karakter.

Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet at lave en samlet temalokalplan, der understøtter mere indbydende gaderum, mere grønt, en højere biodiversitet og mere klimatilpasning.

Temalokalplan i høring

Temalokalplanen er i høring frem til den 15. september 2023. Hvis du har kommentarer, indsigelser eller ændringsforslag - også hvis du syntes, det er en god plan - kan du indsende dem  til tmf-byplan@brondby.dk eller via hjemmesiden, hvor du kan læse mere om 'Forslag til temalokalplan 504'

Vi inviterer til borgermøde om den nye temalokalplan:

Mandag den 14. august, kl. 18.30-20.30 i Kulturhuset Brønden. Du kan også deltage i borgermødet digitalt via Facebook: https://fb.me/e/1zSyDeXr2

På borgermødet vil temalokalplanen blive præsenteret og du vil have mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til planen.

Tilmelding er ikke nødvendig, men hvis du ved, du deltager må du godt sende en mail til tmf-byplan@brondby.dk, så vi er sikre på, at der er kaffe og kage nok.

 

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

tmf-byplan@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 08. august 2023
Skrevet af Brøndby Kommune