Delecykler og –elløbehjul skal styrke den kollektive trafik i Brøndby

For at styrke den kollektive trafik i hovedstadsområdet vil Brøndby sammen med otte andre kommuner, Region Hovedstaden og Gate 21 etablere det første tværkommunale delemobilitetstilbud i Danmark.

For at gøre det lettere for borgere at komme det sidste stykke fra tog og bus til arbejde, uddannelse og fritidsaktiviter, planlægger Brøndby Kommune sammen med en række andre aktører at tilbyde delecykler og -elløbehjul.

Kommunerne og regionen er gået sammen i udviklingsprojektet ’Delemobilitet i Forstæderne’, som over en to-årig periode vil:

  • Udarbejde en fælles aftale med udbydere af delemobilitet.
  • Opstille delecykler og -elløbehjul i de ni kommuner på testbasis.
  • Undersøge brugernes og udbydernes behov.

Det er projektets mål, at delecykler og -elløbehjul bliver et permanent og ensartet tilbud til pendlerne i forstadskommunerne langs den kommende letbane. Det skal gøre det mere attraktivt for borgerne at tage tog, bus og letbanen og forbedre tilgængeligheden til de mange virksomheder i området langs letbanen. Det vil styrke den kollektive transport og skabe mere bæredygtig mobilitet.

Et projekt der finder svarene undervejs

’Delemobilitet i Forstæderne’ er et udviklingsprojekt, hvor parterne sammen med udbyderne af delemobilitet og borgerne finder svarene. Det skal bl.a. undersøges, hvor mange cykler og løbehjul der er brug for, hvilke lokationer der er egnede, om der er et godt kundegrundlag, og om der kan skabes en forretningsmodel for udbyderne. Alt sammen forhold der kan ændre sig undervejs, når man bliver klogere på pendlernes og udbydernes behov.

Projektet forventer at starte test af delecykler og -løbehjul fra stationer i de ni kommuner efter sommeren 2024.

Løsninger skal gå på tværs af kommunegrænser

Den fælles indsats mellem Brøndby, de otte andre kommuner og regionen bygger på erfaringer fra en test af delemobilitet i Glostrup i 2019-2021. Herfra ved man, at en delemobilitetsløsning ikke kan stå alene i én kommune, men brugerne vil gerne kunne anvende løsningerne til og fra nabokommunerne også.

Succesen i den enkelte kommune er altså afhængig af udbyderens andre lokale markeder – fx var Glostrup Kommunes løbehjulsordning helt afhængig af ordningen i København. Derfor giver det mening, at kommunerne i ’Delemobilitet i Forstæderne’ går sammen – både for at give et godt tilbud til borgerne og skabe en god forretningsmodel for udbyderne.

Skal styrke forretningsmodellen for udbydere

I dag er tilbud om delecykler og -løbehjul ved stationer begrænset uden for København og Frederiksberg. Dels fordi antallet af kunder er anderledes – og dels fordi det kræver, at udbyderne indgår aftaler med mange mindre kommuner.

Fra testen i Glostrup ved man, at både brugere og udbydere efterspørger, at delemobilitetsløsninger kan bruges på tværs af kommuner.

Derfor vil projektet gennem den fælles aftale mellem de ni kommuner og delemobilitetsudbydere teste, hvorvidt det større geografiske kundeunderlag og fleksibiliteten på tværs af kommunegrænser for brugerne samlet set giver en bedre forretningsmodel for udbyderne.

Projektet vil desuden i samarbejde med kommunerne og udbyderne udvikle et koncept for ’vejvisning’, som letter brugernes vej fra tog og bus til delecykler eller –løbehjul.

Partnere i projektet

Partnere i projektet: Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup Kommune, Herlev Kommune, Ishøj Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rødovre Kommune, Vallensbæk Kommune, Region Hovedstaden som projektejer og Gate 21 som projektleder.

Projektets varighed: September 2023 – december 2025

Projektet er finansieret af: Region Hovedstaden.

Kontakt: Ronja Sørensen, Gate 21 ronja.soerensen@gate21.dk tlf. 23 39 97 49 / Morten Heile Hass, Region Hovedstaden morten.heile.hass@regionh.dk tlf. 21 38 62 98.

Kontakt

Vejafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 24 46

trafik@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 14. februar 2024
Skrevet af Brøndby Kommune