Brøndby Strand har fået nyt ekstra valgsted

Søndag 9. juni er der valg til EU-Parlamentet. Her skal halvdelen af borgerne i Brøndby Strand bytte deres valgkort til en stemmeseddel på et andet valgsted, end de plejer. Brøndby Strand har nemlig fået et ekstra valgsted, så der nu er to valgsteder – Søholthallen og Brønden.

Alt for mange af Brøndbys borgere kommer ikke forbi den lokale sportshal, når der er valg, og valgdeltagelsen i Brøndby Kommune har i mange år været blandt landets laveste.

Det ønsker Brøndbys lokale politikere at ændre på, så endnu flere borgere har lyst til at bruge deres stemmeret.  

Kommunalbestyrelsen har derfor igangsat en række indsatser, som kan være med til at øge den demokratiske deltagelse og give stemmeprocenten et nøk opad frem mod kommunalvalget i 2025.

En af indsatserne er et nyt ekstra valgsted, ud fra en velbegrundet formodning om, at kortere afstand til valgstedet vil få flere til at stemme.

Det nye ekstra valgsted i Brøndby Strand tages allerede i brug til EU-Parlamentsvalget den 9. juni 2024. 

Nyt valgsted i Søholthallen

Valgstedet i Kulturhuset Brønden er i forvejen kommunens største valgsted, og derfor er det oplagt at oprette ét ekstra valgsted i bydelen, som samtidig er den bydel i Brøndby, hvor valgdeltagelsen er lavest.

Det nye valgsted i Brøndby Strand bliver Søholthallen i Dyringparken. Dermed vil der være en nogenlunde ligelig fordeling af vælgere på de to valgsteder i Brøndby Strand. Det bliver Søholthallens gamle bygning, der kommer til at fungere som valgsted, da den er bedre egnet til formålet end den nye bygning.

Alle borgere, der kan stemme til EU-Parlamentsvalget, og som skal stemme på det nye valgsted, vil modtage et brev med Digital Post og en sms, ligesom Brøndby Kommune vil gøre opmærksom på det nye valgsted på store skilte i Brøndby Strand, i annoncer, på plakater og via husstandsomdelte flyers.

Med det nye ekstra valgsted er der nu seks valgsteder i Brøndby; to valgsteder i Brøndbyvester, to i Brøndbyøster og nu også to valgsteder i Brøndby Strand.

Det nye valgsted er Søholthallen, Dyringparken 5, 2660 Brøndby Strand.

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 22. maj 2024
Skrevet af Brøndby Kommune