Landzonetilladelse til bålhytte og hobbithytte på Nybovej 1

Brøndby Kommune har i medfør af lov om planlægning § 35, stk. 1, meddelt landzonetilladelse til en bålhytte på 35 m² og en hobbithytte på 12 m² på adressen Nybovej 1 i Brøndby.

Bålhytten er placeret tæt på boligen i den nordlige ende af grunden, mens hobbithytten er placeret modsat boligen i grundens sydlige ende. De to bygninger er ikke synlige fra vejen, og vurderes derfor ikke at være skæmmende for landskabs- og naturværdier i det åbne land.

Læs hele tilladelsen samt klagevejledning 

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 24 48

tmf-byplan@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 07. juni 2024
Skrevet af Brøndby Kommune