Frivillig i Brøndby

Her på siden er samlet information for dig som er frivillig, eller som overvejer at bliver det.

Hvad er frivilligt arbejde?

Ved frivilligt arbejde forstås den indsats, der:

  • er frivillig, dvs. at den udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang. En person må ikke kunne trues med økonomiske eller sociale sanktioner (fx afskæres fra et socialt netværk), hvis vedkommende ikke længere ønsker at udføre opgaven.
  • ikke er lønnet. Dette udelukker dog ikke, at en frivillig person modtager godtgørelse for udgifter, vedkommende har i forbindelse med udførslen af opgaven, fx transport- og telefonudgifter. Eller at en person modtager et symbolsk beløb for sit frivillige arbejde.
  • udføres over for personer uden for den frivilliges familie og slægt. Derved adskilles frivilligt arbejde fra almindeligt husholdningsarbejde og omsorg over for familiemedlemmer.
  • er til gavn for andre end én selv og ens familie.
  • er formelt organiseret. Det betyder, at almindelig hjælpsomhed eller spontane handlinger, fx at følge en ældre eller handicappet person over gaden, bære indkøbsposer hjem fra Brugsen og lignende, ikke kan betegnes som frivilligt arbejde.
  • er aktiv. Dvs. medlemskab af en forening er ikke frivilligt arbejde

Hvad er frivilligt socialt arbejde?

Frivilligt socialt arbejde er frivilligt arbejde, der udføres inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Bredt kan frivilligt socialt arbejde defineres som handlinger, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller omsorg eller sigter på at løse velfærdsproblemer.

Hvad er frivilligt folkeoplysende arbejde?

Det overordnede formål med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er, med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab, at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Brug burgermenuen

Her finder du menuen på din smartphone

Brøndby Kommunes hjemmeside er lavet, så den fungerer godt på alle enheder. Når du bruger den på en lille skærm som fx din mobiltelefon vil menuen med undersider befinde sig i toppen i højre hjørne. Du skal bruge menuen i hjørnet, når du skal klikke dig til undersider på hjemmesiden.

Kontakt

Frivillighedskoordinatorer

Katrine Bøgh Sørensen
Tlf. 40 14 89 74
katbs@brondby.dk

Rie Hjørland
Tlf. 43 28 25 06
frivillig@brondby.dk

Rikke Stougaard Olesen
Tlf. 43 28 25 36
frivillig@brondby.dk

Sidst opdateret den 09. september 2021
Skrevet af Brøndby Kommune