Regler og jura

.

Attester mv.

Hvad er en børneattest?

En børneattest er en særlig straffeattest, som indeholder oplysninger om seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Loven siger, at organisationer skal indhente børneattester, når de rekrutterer frivillige eller ansatte, som:

  • vil få direkte kontakt med børn under 15 år
  • færdes fast blandt børn og unge under 15 år og har mulighed for at være i direkte kontakt med dem.

Det er organisationen som du er frivillig hos, der skal indhente børneattesten digitalt gennem politiet, efter du har givet dit samtykke.

Sådan giver du dit samtykke til at indhente børneattest på dig

Som privatperson kan du ikke bestille en børneattest på dig selv. Du skal derfor bede foreningen om at bestille den. Du skal dog give din tilladelse til, at foreningen må bestille en børneattest på dig.

Du giver din tilladelse ved at underskrive en samtykkeerklæring. Denne erklæring består af en blanket, som foreningens ledelse henter på politi.dk, inden de kan bestille en børneattest på dig.

Hvis du er tilmeldt Digital Post, får du en mail, når du bliver bedt om at give dit samtykke. Hvis du ikke er tilmeldt Digital Post, skal foreningen printe blanketten ud, og du skal underskrive den, inden foreningen sender samtykkeerklæringen til Politiet.

Hvad betyder tavshedspligt?

Tavshedspligt er en forpligtelse til at holde visse oplysninger hemmelige. I de fleste tilfælde indtræder tavshedspligten i forbindelse med udførelsen af en arbejdsopgave. Der findes regler i flere forskellige lovbestemmelser, der indebærer tavshedspligt.

Generelt skal frivillige i foreninger og frivillige organisation overholde § 264 d i Straffeloven. Bestemmelsen betyder, at man som privatperson ikke må videregive private billeder og personlige oplysninger om andres private forhold. Denne bestemmelse gælder alle myndige borgere.

Hvornår har du som frivillig oplysningspligt?

I nogle tilfælde må frivilliges tavshedspligt tilsidesættes for deres oplysningspligt.

Oplysningspligt betyder pligten til at videregive oplysninger, der normalt er omfattet af reglerne om tavshedspligt, til offentlige myndigheder. Denne myndighed vil typisk være politiet.

I følge straffeloven har alle borgere (og dermed også frivillige) oplysningspligt til politiet i to tilfælde. Det gælder tilfælde, hvor jeres oplysninger kan være med til at:

  • forhindre en alvorlig forbrydelse
  • forhindre justitsmord
Hvornår har du som frivillig underretningspligt?

Alle borgere (dermed også frivillige) har pligt til at underrette kommunen, hvis et barn eller en ung har behov for hjælp. Det fremgår af § 154 i Serviceloven

Det betyder blandt andet, at du har underretningspligt, hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung lever under forhold, der bringer dets sundhed og udvikling i fare.

Det gælder forhold som fx vold, mishandling, omskæring og seksuelle overgreb.

Underretningspligten er en personlig pligt. Det betyder, at hver enkelt er ansvarlig for at reagere på sin egen bekymring.

Sidst opdateret den 12. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune