Oplysninger om førtidspension

Førtidspension kan være en mulighed, hvis din arbejdsevne er varigt og så væsentligt sat ned, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et fleksjob.