Arbejdsforhold, løn og ferie, hvis du er i fleksjob

Arbejdstid og opgaver i dit fleksjob bliver tilrettelagt ud fra dit behov for at blive skånet