Uddannelse og opkvalificering

Undertiden er uddannelse eller opkvalificering den direkte vej til job. Nedenfor kan du læse om dine muligheder

Lær mere om nogle uddannelses muligheder

6 uger jobrettet uddannelse

Hvis du er ledig og modtager dagpenge fra en a-kasse, kan du have ret til uddannelse i sammenlagt seks uger. Målgruppen for ordningen er ufaglærte.

Har du en erhvervsuddannelse?
Erhvervsuddannede som samtidig har en kort videregående uddannelse, skal huske:

 • Det er din a-kasse, som afgør, om du er i målgruppen.
 • På uddannelsesguiden kan du læse mere om ordningen.
 • Hvis du modtager ledighedsydelse har du også ret til uddannelsen.

Kurserne skal tages indenfor den første del af af din dagpengeperiode, inden 9 måneders ledighed, hvis du er over 25 år , og inden 6 måneder hvis du er under 25 år.

De uddannelser, du kan vælge mellem, findes på den nationale positivliste

Når du har valgt et kursus kan du klikke videre til oplysninger om kurset og til information om aktuelle kursusdatoer og kursussteder. Du kan vælge ét kursus eller ét forløb fra listen.

Det aktuelle udbud af AMU-kurser kan du finde på efteruddannelse.dk. Alternativt kan du også henvende dig direkte på den uddannelsesinstitution, som du vil følge uddannelsen på.

Jobcenteret kan rådgive dig om hvilke kurser, der bedst forbedrer dine jobmuligheder.

Kurset betales af jobcenteret og du kan søge tilskud til befordring i a-kassen.

Voksenlærling

Som voksenlærling kan du få løn som ufaglært i stedet for den almindelige elevløn, mens du er i lære. Det kan være en god vej ud af ledighed.

Allerede efter 2 måneders ledighed kan ufaglærte påbegynde i en uddannelsesaftale med voksenløn. Har du allerede en uddannelse, er voksenlære først en mulighed efter et års ledighed.

Som ledig er der frit valg mellem alle erhvervsuddannelser. Udfordringen er at finde en læreplads. På Praktikpladsen.dk kan du finde ledige lærepladser, og du har adgang til en fortegnelse over godkendte praktiksteder og over udløb af eksisterende aftaler.

Læs mere om reglerne for voksenlærlinge

Danskundervisning for dig, der har været i Danmark mindre end 5 år

Er du udenlandsk statsborger, der er flyttet til Danmark som voksen, så kan du i de fleste tilfælde få danskuddannelse via kommunen.

Hvordan får du danskuddannelse?

For at modtage danskuddannelse, skal du selv kontakte et sprogcenter.

Dette gælder for dig, hvis du er:

 • arbejdstager
 • studerende
 • medfølgende ægtefælle
 • grænsependler fra et EU/EØS land
 • au pair
 • Hvis du har spørgsmål om henvisning, undervisning, deltagerbetaling eller klippekort, kan du tage kontakt til det sprogcenter, du vælger.

Danskuddannelse som en del af program efter integrationsloven

Hvis du derimod er kommet til Danmark som flygtning, familiesammenført fra lande uden for EU/EØS og Schweiz eller er selvforsørgende og følger et program efter integrationsloven, skal du ikke selv tage fat på et sprogcenter. Du vil automatisk blive tilbudt danskuddannelse som en del af dit program.

Henvisning til danskuddannelse

Hvis du er selvforsørgende kursist (udenlandsk arbejdstager, studerende m.v.) og for første gang henvises til danskuddannelse fra januar 2018, kan du få undervisning i op til 3,5 år inden for en 5-årig periode.

Klippekortsordning

Fra 1. januar 2018 er der indført en klippekortsordning til danskuddannelsen.
Med det nye klippekort, får du seks klip til at gennemføre danskuddannelsen.
Danskuddannelsen består af seks moduler, uanset niveau, og du har derfor som udgangspunkt ét klip per modul til at gennemføre uddannelsen. Kursister, der ved uddannelsesstart placeres på et højere modul end modul 1, vil kun få det antal klip, som svarer til de resterende moduler på danskuddannelsen.

Find flere informationer på Vestegnens sprog og kompetencecenter

Voksen og Efteruddannelse (VEU) – rådgivning og vejledning:

Voksen og Efteruddannelse (VEU) er for dig:

Der er i beskæftigelse og som gerne vil have nye eller flere kompetencer

Der er ledig og som gerne vil have råd og vejledning om opkvalificeringsmuligheder

Når du kontakter et VEU-center, hjælper de dig med at skabe kontakt til en konsulent, der tager udgangspunkt i dit behov.

VEU’s konsulenter har overblik over de almene og erhvervsrettede efteruddannelser for eksempel AMU-kurser og kurser på VUC. Den rådgivning og vejledning, du modtager via et VEU-center er gratis og uforpligtende.

Som medarbejder og ledig vil vejledningen føre til, at du står med en individuel plan for opkvalificering op mod dit mål i hånden.

Få mere at vide på Videre som voksen

Uddannelsespålæg

Hvis du er ledig, under 30 år og ikke har en uddannelse, så har du pligt til at gå i gang med en uddannelse.

Det vil sige at det er et krav for at få uddannelseshjælp, at man søger optag på en uddannelse og deltager i uddannelsesafklarende aktiviteter.

Dette gælder ligeledes hvis du er under 25 år og modtager a-dagpenge.

Kommunen vurderer i samarbejde med dig om du umiddelbart kan gå i gang med en uddannelse, eller om du har brug for andre tilbud eller indsatser, inden du begynder på den.

Få inspiration om valg af uddannelser på Uddannelsesguiden 

Læs mere om Ungdommens Uddannelsesvejledning 

Jobcenter Brøndbys ungeindsats

Her kan du læse om indsatsen for ledige under 30 år i Brøndby Kommune.
Jobcentrets ungeindsats er målrettet unge ledige under 30 år. Vores vision for ungeindsatsen er at alle unge i Brøndby skal have mulighed for og opbakning til at gennemføre en uddannelse i bestræbelsen på at blive selvforsørgende, aktive medborgere og opnå større livskvalitet.

Unge er forskellige og har forskellige behov. Det skal vi naturligvis tage højde for i vores ungeindsats. Det betyder at:

 • Uddannelsesparate unge skal i uddannelse
 • Unge, der ikke er uddannelsesparate, skal opkvalificeres til at begynde en uddannelse eller i beskæftigelse
 • Unge, der har svært ved at fastholde sig i uddannelse, skal have hjælp til at gennemføre
 • Unge, der har gennemført en uddannelse, skal i job.

For at lykkes med disse mål er det afgørende, at vi, der har med de unge at gøre, arbejder sammen, både indenfor og udenfor Brøndby Kommune. Men først og fremmest handler det om, at vi lytter til og samarbejder med de unge selv.

Ungehuset spiller en central rolle i den koordinerede ungeindsats i Brøndby (KUI).

Kontakt

Jobcenter Brøndby

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 26 66

jobcenter@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 05. september 2022
Skrevet af Brøndby Kommune