Brøndby er i gang med vilde projekter

Brøndby Kommune vil skabe mere vild natur for at få en større biodiversitet, der både beskytter naturen i Brøndby og giver borgerne flere forskellige naturoplevelser.

Strategi Brøndby 2030

"Vi vil bevare og udvikle Brøndbys natur og grønne områder. En øget biodiversitet er både et mål i sig selv og et middel til at fremme oplevelsesværdien og borgernes sundhed og trivsel. Ved at gøre de grønne områder og byrum attraktive og tilgængelige, kan de danne gode rammer om aktiviteter og fællesskaber."

Sådan står der i Brøndby Kommunes strategi Brøndby 2030, hvor ”Større variation i natur og grønne områder” er ét af fem fokusområder.

Naturindholdet og biodiversiteten i kommunens grønne områder er gennem mange år blevet trængt. Nu ønsker kommunalbestyrelsen at sikre den eksisterende natur og skabe mere variation i de grønne områder. På den måde skaber Brøndby bedre betingelser for dyr og planter og fremmer biodiversiteten.

Arbejdet med biodiversitet er skudt i gang med nogle spændende projekter.

Brøndby har haft fokus på forskellighed på de grønne arealer og har sået vilde blomster og lader græsset og vilde urter gro på nu over 120.000 m2. Formålet er at øge biodiversiteten og at skabe et bredere spekter af naturoplevelser for borgere og gæster i kommunen med mere blomstring og lange græsser samt give dyr og insekter bedre livsbetingelser.

I februar 2023 gik kommunen i gang med at ændre parken rundt om rådhuset. Det første var, at få tyndet ud i træerne og at de blev veteraniseret. Det vil sige, at der f.eks. bliver skåret i dem, så de bliver gamle før tid. Det kan umiddelbart ligne hærværk på skovens træer, men det er faktisk helt med vilje og godt for natur og biodiversitet, da det giver liv og levesteder for dyr, insekter og svampe.

Foruden udtynding og veteranisering af træer skal der også etableres en egentlig biodiversitetspark ved Brøndby rådhus, som kan bruges til ophold, bevægelse og inspiration. I den forbindelse er der nu etableret én kilometer lang sti, som slynger sig hele vejen rundt om rådhuset, så man ledes på en varieret og oplevelsesrig tur gennem forskellige temahaver. Temahaverne vil blive udviklet på områderne over de næste to år.

Brøndby Kommune har fået støtte fra Nordea-fonden på 571.000 kr. fra puljen "Her gror vi pulje" til en naturhave midt i Brøndby Strand. Naturhaven skal skabe nye naturoplevelser i Brøndby Strand og dette arbejde skydes i gang i foråret 2023.

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 24 10

teknik@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 18. april 2023
Skrevet af Brøndby Kommune