Borgermøde om Fremtidens Brøndby Strand

Den 24. august fra 17-19 i Kulturhuset Brønden og på Brøndby Kommunes Facebook.

Brøndby Kommune arbejder på en plan for Fremtidens Brøndby Strand med nye boliger, ændrede veje, nye byrum og pladser og blandt andet en ny skole og nye butikker.

Derfor inviteres alle borgere nu til borgermøde. På mødet kan borgere høre mere om planerne for Fremtidens Brøndby Strand. Herefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål til og komme med bemærkninger og input.

Det sker ved forskellige stande, der blandt andet handler om den nye bymidte, Esplanadeparken, parkering og nye veje samt den nye multifunktionelle skole. Her kan borgerne tale med de lokale politikere, medarbejdere og de rådgivere, som har lavet planen. Der vil være mad og drikke undervejs.

Det er en midtvejsstatus. Det er forventningen, at den endelige udviklingsplan kan præsenteres i 2024.

Program:

Digitalt på Facebook og i Kulturhuset Brønden

17.00: Velkomst v/borgmester Kent Magelund
17.10: Status på processen v/programchef for Fremtidens Brøndby Strand Lise Juul Madsen
17.20: Præsentation af de foreløbige planer v/Team Cobe

Den digitale del af mødet rundes af

17.50: Dialog ved temastande
18.50: Afrunding og tak for i dag

Borgermødet bliver afholdt den 24. august 2023 kl. 17.00-19.00 i Kulturhuset Brøn­den. Der vil også være mulighed for at deltage i den første del af mødet digitalt via Brøndby Kommunes Facebook.

Se førstedel af mødet på Facebook her

Det er muligt at hente en papirkopi af midtvejsrapporten i Strandboxen ved Brønden eller finde den på www.brondby.dk/midtvejsstatus

Send dine inputs og bemærkninger

Frem til den 6. oktober kan du indsende dine kommentarer og bemærkninger til planen. Det kan du gøre til den digitale opslagstavle. Her kan du læse om samt dele dine ideer og tanker om en række temaer i den kommende udviklingsplan. Den digitale opslagstavle kan findes på siden:

https://padlet.com/fremtidensbrondbystrand/midtvejsstatus  

Bemærkninger og inputs kan også sendes på mail til: TMF-fremtidensBST@brondby.dk

Kontakt

Fremtidens Brøndby Strand Sekretariat

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Har du en idé eller spørgsmål, så skriv til
TMF-FremtidensBST@brondby.dk

Træffetider i Strandboxen maj, juni og juli (dog ikke helligdage)

Strandboxen er de gule containere ved Kulturhuset Brønden

Mandage: 13.00 - 16:00
Torsdage: kl. 13:00 - 16:00

Sidst opdateret den 25. august 2023
Skrevet af Brøndby Kommune