Status på Fremtidens Brøndby Strand

Der er fuld gang i arbejdet med byudviklingsplanen Fremtidens Brøndby Strand. Her kan du få seneste nyt fra tre nedslagspunkter i det store projekt.

Fremtidens Brøndby Strand er et af Brøndbys store ambitiøse byudviklingsprojekter. Formålet er at binde bydelen bedre sammen med fokus på en ny bymidte, rekreative grønne områder, ny multifunktionel skole og et bredt udbud af boliger.

Udviklingen vil strække sig over de næste 15-20 år, men allerede nu er det tydeligt at se, at der sker noget i Brøndby Strand, hvor fem af de ikoniske højhuse nu blevet revet ned, efter at man fandt et forhøjet PCB-niveau i højhusene. Arbejdet startede i august 2021 og sluttede i november 2023.

Midtvejsstatus gav 170 kommentarer

Borgere og interessenter har været på banen, hvor mange blandt andet er kommet med kommentarer på den midtvejsstatus på projektet, der blev fremlagt i august.

Formålet med midtvejsstatussen har været at vise de foreløbige planer for Fremtidens Brøndby Strand og skabe dialog og synlighed og fortsætte den brede involvering i projektet.

Den uformelle høring har bl.a. bestået af et borgermøde, en udstilling i Strandboxen og bemandet åbningstid tre dage om ugen. Der er i alt modtaget godt 170 kommentarer, som er givet videre til rådgiverteamet Team Cobe, så kommentarerne kan bidrage til refleksion og tilpasning i arbejdet med den endelige udviklingsplan.

Opgaveudvalgets arbejde med en kommende multifunktionel skole

Som en del af Fremtidens Brøndby Strand er der planer om en ny multifunktionel skole i bymidten. Opgaveudvalget, bestående af borgere, politikere og eksperter, blev nedsat i sommer og skal frem til juni 2024 give anbefalinger til bl.a. antal spor, design og funktioner. Senest har opgaveudvalget været på inspirationstur til Vrå, Hammerum og Brande for at se lignende byggerier med flere funktioner. 

Et kombineret byrums- og kunstprojekt

Den kendte kunstnergruppe Superflex skal udarbejde et skitseforslag til Brøndby Strand. De tre kunstnere Jakob Fenger, Bjørnstjerne Christiansen og Rasmus Rosengren Nielsen har blandt andet har skabt "Superkilen", der er en 1 kilometer lang park, der forbinder to tidligere adskilte områder på Nørrebro. 

I Brøndby Strand vil Superflex' hovedopgave være at forbinde de lag i bydelen, der i dag er adskilt pga. infrastruktur og volde. Det areal, der indgår i Superflex' skitseprojekt, er den centrale nord-sydgående forbindelse, der strækker sig fra Bækkelunden i nord til Strandparken i syd. Skitsen fra Superflex vil være klar i sommeren 2024.

Kontakt

Fremtidens Brøndby Strand Sekretariat

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Har du en idé eller spørgsmål, så skriv til
TMF-FremtidensBST@brondby.dk

Træffetider i Strandboxen maj, juni og juli (dog ikke helligdage)

Strandboxen er de gule containere ved Kulturhuset Brønden

Mandage: 13.00 - 16:00
Torsdage: kl. 13:00 - 16:00

Sidst opdateret den 12. marts 2024
Skrevet af Brøndby Kommune