Nyt samarbejde skal sikre kvalificeret arbejdskraft i Brøndby

Brøndby Kommune har indgået en partnerskabsaftale med Dansk Industri og Forberedende Grunduddannelse Vestegnen (FGU) for at styrke samarbejdet omkring uddannelses- og beskæftigelsesindsatser.

I en tid, hvor behovet for kvalificeret arbejdskraft er stigende, har Dansk Industri, Brøndby Kommune og Forberedende Grunduddannelse Vestegnen indgået en partnerskabsaftale.

Den skal blandt andet sikre, at flere unge i Brøndby får en uddannelse og at flere ufaglærte voksne bliver opkvalificeret.

Dette er i tråd med Brøndbys Strategi 2030, der netop handler om at få flere i uddannelse og beskæftigelse, så alle har en mulighed for at blive en del af et uddannelses- og arbejdsfællesskab.

Derudover retter det nye partnerskab blandt andet også en særlig indsats mod udsatte unge, der kræver ekstra støtte for at begynde på en uddannelse, men også for at sikre, at de gennemfører uddannelsen. Partnerskabet vil i tråd med dette også arbejde for, at der kommer flere praktikpladser i kommunens virksomheder.

”Vi ser frem til det styrkede partnerskab med Dansk Industri og Forberedende Grunduddannelse Vestegnen, som jeg forventer vil få flere af vores unge mennesker i uddannelse og beskæftigelse. Jeg vil gerne rette en stor tak til Dansk Industri og Forberedende Grunduddannelse Vestegnen for at indgå i samarbejdet, så vi sammen kan sikre at endnu flere bliver en del af et arbejdsfællesskab”, siger Kent Magelund, borgmester i Brøndby Kommune.

For at koordinere og iværksætte initiativer, der støtter partnerskabets formål, bliver der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de deltagende parter.

På billedet ses Peter Lanng Nielsen, næstformand i DI Hovedstaden og adm. dir. i Keolis, Brøndbys borgmester Kent Magelund og direktør Hanne Fischer fra FGU Vestegnen.

Kontakt

Brøndby Erhvervsservice

Park Allé 160
2605 Brøndby

Erhvervskonsulent
Jes Pettersson

Tlf. 43 28 21 68

erhvervsservice@brondby.dk

Sidst opdateret den 03. april 2024
Skrevet af Brøndby Kommune