Brøndby 2030

Brøndbys kommunalbestyrelse har vedtaget kommunens første samlede strategi, der sætter retning for Brøndby Kommunes udvikling frem mod 2030.

Stærkere, sundere og mere bæredygtige fællesskaber

Under en vision om at skabe stærkere, sundere og mere bæredygtige fællesskaber i Brøndby har kommunalbestyrelsen vedtaget fem fokusområder, som får et ekstra politisk fokus frem mod 2030.

Det drejer sig om:

  1. Flere i uddannelse og beskæftigelse
  2. Større variation i natur og grønne områder
  3. Mere idræt, sport og bevægelse hele livet
  4. Mere varierede boligformer
  5. Mere klimavenlig kommune

Strategien blev til efter inddragelse af borgerne, og der har været afholdt møder og workshops med eksperter, interessenter, medarbejdere og ledere. Senest var strategien i høring i april 2020, hvor alle kunne bidrage med deres input.

Brøndby 2030 blev politisk vedtaget i maj 2020.

Forside Strategi Brøndby 2030

Strategi Brøndby 2030

Visionen i Strategi Brøndby 2030 lyder: Et stærkere, sundere og mere bæredygtigt fællesskab, som borgerne er stolte af og aktive i. Strategien sætter retning for Brøndby Kommunes udvikling frem mod 2030. Læs mere om visionen i strategien.

Læs Strategi Brøndby 2030

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 06. juli 2022
Skrevet af Brøndby Kommune