Sammenhængende børne- og ungepolitik

Målet med den sammenhængende børne- og ungepolitik er at beskrive Brøndby Kommunes ambitioner for en sammenhængende indsats på hele børne- og ungeområdet samt sætte fokus på at skabe en forebyggende og helhedsorienteret indsats over for børn og unge.