Dagsordener og referater

Følg med i det politiske liv i Brøndby Kommune. Her kan du læse åbne dagsordener og referater fra møder i Brøndby Kommunes kommunalbestyrelse og politiske udvalg mv.

Kommunalbestyrelsen mødes en gang om måneden og deres møder afholdes normalt klokken 17.00 på Rådhuset, Park Allé 160. Alle møder foregår dog i øjeblikket digitalt pga. corona-situationen. 

Du kan læse dagsorden til Kommunalbestyrelsens og fagudvalgenes møder fra fredag ugen før mødet. Referater kommer normalt dagen efter mødet.

Åbne møder og lukkede møder

Kommunalbestyrelsens møder er åbne, mens Økonomiudvalget og de stående udvalgs møder er lukkede.

Kommunalbestyrelsen afholder desuden en række temamøder, der ikke er tilgængelige for offentligheden. På sådanne møder behandles og drøftes forskellige temaer, men der kan ikke træffes bindende beslutninger. Dags­ordener fra disse møder, er offentlige.

Se dagsordener og referater

Her kan du læse dagsordener og referater fra møder i Brøndby Kommunes Kommunalbestyrelse og politiske udvalg. Du kan også oprette et abonnement, så du får en e-mail, når der er nye dagsordener og referater.

Klik her for at se dagsordener og referater

Oversigt over kommunalbestyrelsens og de stående udvalgs møder for 2021

Politisk mødekalender 2021

Kommunalbestyrelsens mødekalender 2021

Kommunalbestyrelsesmøder (KB)

 • Onsdag den 10. februar
 • Onsdag den 10. marts
 • Onsdag den 14. april
 • Onsdag den 12. maj
 • Onsdag den 9. juni
 • Onsdag den 18. august
 • Onsdag den 8. september
 • Onsdag den 13. oktober
 • Onsdag den 10. november
 • Onsdag den 8. december

Økonomiudvalgsmøder (ØU)

 • Onsdag den 3. februar
 • Onsdag den 3. marts
 • Onsdag den 7. april
 • Onsdag den 5. maj
 • Onsdag den 2. juni
 • Onsdag den 11. august
 • Onsdag den 1. september
 • Onsdag den 6. oktober
 • Onsdag den 3. november
 • Onsdag den 1. december

Kommunal Økonomisk Forum (KØF)

 • Torsdag den 14. januar
 • Fredag den 15. januar

Store Udvalgsdag (St.udv.)

 • Onsdag den 20. januar
 • Onsdag den 24. februar
 • Onsdag den 24. marts
 • Onsdag den 21. april
 • Onsdag den 19. maj
 • Onsdag den 23. juni
 • Onsdag den 25. august
 • Onsdag den 22. september
 • Onsdag den 27. oktober
 • Torsdag den 18. november

KL Topmøde (KL Top)

 • Torsdag den 18. marts
 • Fredag den 19. marts

Temamøder (T-KB)

 • Onsdag den 10. februar
 • Torsdag den 25. februar
 • Onsdag den 10. marts
 • Onsdag den 14. april
 • Onsdag den 12. maj
 • Onsdag den 9. juni
 • Torsdag den 24. juni
 • Onsdag den 18. august
 • Onsdag den 8. septebmer
 • Onsdag den 13. oktober
 • Onsdag den 10. november
 • Onsdag den 8. december

Kommunalvalg

 • Torsdag den 16. november

Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde for ny valgperiode (Konst. KB)

 • Torsdag den 9. december
Brug burgermenuen

Her finder du menuen på din smartphone

Brøndby Kommunes hjemmeside er lavet, så den fungerer godt på alle enheder. Når du bruger den på en lille skærm som fx din mobiltelefon vil menuen med undersider befinde sig i toppen i højre hjørne. Du skal bruge menuen i hjørnet, når du skal klikke dig til undersider på hjemmesiden.

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 09. september 2021
Skrevet af Brøndby Kommune