Politisk mødekalender

Kommunalbestyrelsen holder møde på Brøndby Rådhus i kommunalbestyrelsens mødesal.

Oversigt over kommunalbestyrelsens og de stående udvalgs møder for 2022

Politisk mødekalender 2022

Kommunalbestyrelsesmøder (KB)
 • Onsdag den 2. februar
 • Onsdag den 9. marts
 • Onsdag den 6. april
 • Onsdag den 11. maj
 • Onsdag den 15. juni
 • Onsdag den 17. august
 • Onsdag den 14. september
 • Onsdag den 12. oktober
 • Onsdag den 9. november
 • Onsdag den 14. december
Økonomiudvalgsmøder (ØU)
 • Onsdag den 26. januar
 • Onsdag den 2. marts
 • Onsdag den 30. marts
 • Onsdag den 4. maj
 • Onsdag den 8. juni
 • Onsdag den 10. august
 • Onsdag den 7. september
 • Onsdag den 5. oktober
 • Onsdag den 2. november
 • Onsdag den 7. december
Kommunal Økonomisk Forum (KØF)
 • Torsdag den 13. januar
 • Fredag den 14. januar
KL Topmøde (KL Top)
 • Torsdag den 17. marts
 • Fredag den 18. marts
Store Udvalgsdag (St.udv.)
 • Onsdag den 12. januar
 • Onsdag den 9. februar
 • Onsdag den 23. marts
 • Onsdag den 20. april
 • Onsdag den 18. maj
 • Onsdag den 22. juni
 • Onsdag den 24. august
 • Onsdag den 21. september
 • Onsdag den 26. oktober
 • Onsdag den 23. november
Temamøder (T-KB)
 • Onsdag den 17. januar
 • Onsdag den 2. februar
 • Onsdag den 24. marts
 • Onsdag den 6. april
 • Onsdag den 11. maj
 • Onsdag den 8. juni
 • Torsdag den 30. juni
 • Onsdag den 17. august
 • Onsdag den 14. septebmer
 • Onsdag den 12. oktober
 • Onsdag den 9. november
 • Onsdag den 14. december
Kommunalbestyrelsensseminar (KB seminar)
 • Torsdag den 27. januar
 • Fredag den 28. januar
Sidst opdateret den 14. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune