Politiske udvalg

Kommunalbestyrelsen er kommunens øverste politiske myndighed. Ud over kommunalbestyrelsen består det politiske system i Brøndby Kommune af Økonomiudvalget og seks politiske fagudvalg.