Politiske udvalg

Kommunalbestyrelsen er kommunens øverste politiske myndighed. Udover kommunalbestyrelsen består det politiske system i Brøndby Kommune af Økonomiudvalget og seks politiske fagudvalg.

I Brøndby Kommune består det politiske system af kommunalbestyrelsen, som er kommunens øverste politiske myndighed. Udover kommunalbestyrelsen består det af Økonomiudvalget og seks politiske fagudvalg. Det er politikere fra kommunalbestyrelsen, der er valgt til de syv udvalg.

Herudover består det politiske system også af et Folkeoplysningsudvalg og et Børn- og Ungeudvalg.

Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune

Kommunalbestyrelsen består af 19 medlemmer fra seks forskellige politiske partier.

Se kommunalbestyrelsen
Brug burgermenuen

Her finder du menuen på din smartphone

Brøndby Kommunes hjemmeside er lavet, så den fungerer godt på alle enheder. Når du bruger den på en lille skærm som fx din mobiltelefon vil menuen med undersider befinde sig i toppen i højre hjørne. Du skal bruge menuen i hjørnet, når du skal klikke dig til undersider på hjemmesiden.

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 09. september 2021
Skrevet af Brøndby Kommune