Nyt Ringnet

I forbindelse med åbningen af Letbanen i slutningen af 2025 bliver busnettet i Brøndby, Glostrup, Albertslund og Vallensbæk ændret.

Periode: 22. september 2023 - 5. november 2023

Status: Aktiv

Type: Høringer

Baggrund for Nyt Ringnet

I forbindelse med åbningen af Letbanen i slutningen af 2025 bliver busnettet i Brøndby, Glostrup, Albertslund og Vallensbæk ændret. Ændringen af de nuværende busruter sker for at sikre en fornuftig sammenhæng mellem busser, Letbane og S-tog.

Realiseringen af dette forslag har krævet omfattende koordinering på tværs af hovedstadskommunerne, regionen og Movia. Hovedmålet har været at fastholde et attraktivt serviceniveau inden for kollektiv transport for kommunens borgere.

Forslaget til de nye busruter er lavet i samarbejde mellem Glostrup, Albertslund, Vallensbæk Brøndby, regionen og MOVIA.

Det nye forslag til busnettet hedder ”Nyt Ringnet” og gælder for følgende linjer i Brøndby:

  • Linje 22
  • Linje 135
  • Linje 13
  • Linje 149 

Forslaget kan du læse i nedenstående PdF, samt se kort over forslag for de enkelte busruter.

Høring

Forslaget er i høring fra den 25. september 2023 til og med den 5. november 2023.
Hvis du har kommentarer, indsigelser eller ændringsforslag, kan du sende dem via mail til trafik@brondby.dk.

Idéer, forslag og bemærkninger vil blive offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af sagen. I den forbindelse vil personoplysninger blive sløret, dog undtaget navn og adresser. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger i Brøndby Kommunes privatlivs- og databeskyttelsespolitik.

Borgermøde

Der vil i høringsperioden blive afholdt et borgermøde. Borgermødet finder sted på Medborgerhuset den 24. oktober kl. 19 til 20.30 på Ved Brandstationen 1, 2600 Glostrup. Du har også mulighed for at se mødet direkte på Glostrup Kommunes Facebookside

Til mødet vil du have mulighed for at stille overordnede spørgsmål, f.eks. til de kommende ruteændringer. Mødet har ikke fokus på specifikke ønsker som lokal flytning af busstoppesteder.

Mødet arrangeres i samarbejde mellem Glostrup, Brøndby, Albertslund og Vallensbæk.

 

Nyt Ringnet - tilpasning af busnet i Brøndby Kommune

Kontakt

Vejafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 24 46

trafik@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 17. oktober 2023
Skrevet af Brøndby Kommune