Skov og natur

I Brøndby Kommune har du mange muligheder for at opleve naturen. Du kan tage i Brøndbyskoven, opleve Vestvolden, gå en tur i Den grønne kile eller i Esplanadeparken.

Brøndbyskoven

Brøndbyskoven rummer mange muligheder for at få nogle gode naturoplevelser hele året rundt. 

Besøg træningsfaciliteterne ved festpladsen eller ved Engtoftegård eller tag en løbe, gå eller cykletur på de mange afmærkede ruter og stier. Ved alle indgange til Brøndbyskoven kan du finde kort og informationstavler med ruter og inspiration til, hvad man kan opleve i Brøndbyskoven.

Du kan finde forskellige plante- og dyreliv, som gør det interessant at udforske Brøndbyskoven hele året rundt.

Festpladsen i Brøndbyskoven

Der findes der en åbning i Brøndbyskoven, som kaldes Festpladsen. På Festpladsen kan du finde både bænke, borde, bålsted, naturlegeplads og træningsfaciliteter. På naturlegepladsen og træningsfaciliteterne kan hele familien prøve kræfter med at kravle, klatre og svinge.

Hvis du ønsker at bruge bålpladsen skal du være opmærksom på følgende regler:

  • Åben ild er kun tilladt på bålpladsen.
  • Du skal selv medbringe brænde. Du må gerne samle nedfaldne smågrene fra skovbunden omkring Festpladsen.
  • Sluk ild og gløder efter dig, når du går. Du kan eventuelt sprede gløderne lidt ud eller komme vand på.
  • Mellem 1. marts og 31. oktober anbefales det, at rygning foregår ved bålpladsen.
  • Pladsen skal være rengjort efter brug og alt affald skal fjernes.
  • Hold øje med lokale afbrændingsforbud på beredskabsstyrelsens hjemmeside på www.brandfare.dk 
Træningsfaciliteter ved Engtoftegård

Ved indgangen til Brøndbyskoven ved Engtoftegård finder du træningsfaciliteter, som frit kan benyttes. Her kan du træne i det fri i fantastiske grønne omgivelser. Der er også mulighed for at de mindste kan være med og udforske sine egne evner til at kravle, klatre og svinge.

Ved indgangen til Brøndbyskoven finder du kort og informationstavler med ruter og inspiration til, hvad man kan opleve i Brøndbyskoven.

Hundeskoven

I Brøndby er der udpeget et areal på omkring 13 ha til hundeskov i den nordlige del af Bakkeskoven, hvor du må lufte din hund uden snor – under forudsætning af, at du har fuldt herredømme over den. Fuldt herredømme betyder, at du kan standse din hund prompte, hvis den eksempelvis er til gene for andre dyr og mennesker. Det er dit ansvar som hundefører at undgå konflikter.

Hundeskoven er på omkring 13 ha og der er fire adgange til hundeskoven. Når du lufter din hund i andre områder, skal den altid være i snor.

Hvis du i øvrigt oplever problemer med hunde, henviser vi til politiet.

Den grønne kile

Den grønne kile ligger udspændt mellem Holbæk- og Køge Bugt Motorvejen. Brøndby kommunes del af Den Grønne Kile er på ca. 285 ha. Den grønne kile benyttes i dag til rekreative og jordbrugsmæssige formål, herunder kolonihaver, skovplantninger, landbrug, golfbane og tekniske anlæg.

I den grønne kile kan du opleve både åbent landskab, tættere skov og bakker. I dag er der etableret ridespor, så måske du, på din tur til den grønne kile, vil opleve ryttere til hest. Du kan på din tur i Den grønne kile besøge både Middelalderlandsbyen eller Dyregården Søholt.

Vestvolden

Vestvolden er omkring 14,2 km lang og strækker sig fra Utterslev Mose gennem København, Rødovre, Brøndby og Hvidovre kommune til strandengene i Avedøre. Vestvolden er et fæstningsanlæg med volde og voldgrave stammende fra 1892. Vestvolden er et fantastisk område, der både byder på kulturhistorie og en unik natur. På grund af helt særlige jordforhold, kan du finde en række spændende og sjældne planter og svampe rundt om de gamle forsvarsværker. Nogle steder er der opsat informationsskilte og udviklet spil, som formidler voldens historie.

Esplanadeparken i Brøndby Strand

Esplanadeparken er det største parkanlæg i kommunen på 2,4 km i længden. Der foregår en masse aktiviteter hele året rundt og du kan hver dag nyde de grønne områder i parken med en hjemsmurt madpakke.

I Esplanadeparken finder du både gå og cykelstier. Du kan boltre dig på de grønne åbne arealer eller på boldbanerne. 

I Esplanadeparken og ved Brøndby Strand Centrum ligger Kulturhuset Brønden, som også har aktiviteter året rundt. Her er der både café, bibliotek, Værestedet Strandstuen for pensionister og mødefaciliteter.

Læs mere om kulturhusene i Brøndby her.

Gå til Brøndby Kommunes Aktiv og Oplev kort

Her kan du se kort over legepladser, træningsfaciliteter, besøgssteder, grønne områder, ruter og stier og meget mere.

Aktiv og Oplev kort

Gå til Forstadsmuseets hjemmeside

På forstadsmusset kan du læse meget mere om Brøndbyskoven, Vestvolden, Den grønne kile og Esplanadeparken i Brøndby Strand. 

Forstadsmuseets hjemmside

Kontakt

Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

born@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Undgå lang ventetid i telefonen 

Sidst opdateret den 24. marts 2022
Skrevet af Brøndby Kommune