Vand i Brøndby

Oplev vandet på Stranden, havnen eller tag en tur i friluftbadet i Vestbadets Svømmehal. Brøndby byder på en masse muligheder for oplevelser i og ved vandet.

Oplev vandet på Stranden, havnen eller tag en tur i friluftbadet i Vestbadets Svømmehal. Brøndby byder på en masse muligheder for oplevelser i og ved vandet.

Indersø i Brøndby Strand

Strandparken

I Brøndby Strand ligger Strandparken, som hver sommer bliver benyttet af en masse mennesker – både lokale og turister. Strandparken er et sammenhængende natur- og friluftsområde på syv km i Køge bugt med hvide sandstrande, klitter, søer, enge, overdrev og små skovbevoksninger med plads til både badning og oplevelser i det fri.

Læs meget mere på Strandparkens hjemmeside
Badevandsprognose og -kvalitet

På badevandet.dk kan du få vist en badevandsprognose med badevandstemperatur, badevandskvalitet samt vejret for de næste fire dage.

Tryk på et af de farvede flag i oversigten på hjemmesiden www.badevandet.dk 

Du kan også læse mere om badevandet og badevandsvarsling på strandparkens hjemmeside eller på miljøstyrelsens hjemmeside om badevandet.

Badevandsprofil

Alle badestrande i EU skal have en badevandsprofil. Badevandsprofiler er beskrivelser af badeområderne, både i forhold til omgivelserne, til de sundhedsmæssige risikofaktorer og af hensyn til de badendes sundhed.

En badevandsprofil skal blandt andet bestå af:

  • en beskrivelse af de fysiske, geografiske og hydrologiske egenskaber ved badevandet og ved andet overfladevand i tilstrømningsområdet der kan være kilde til forurening
  • en liste over og vurdering af årsagerne til forurening der kan påvirke badevandet og skade de badendes sundhed
  • en vurdering af risikoen for opblomstring af blågrønalger (cyanobakterier) og andre algetyper
  • en beskrivelse af hvordan eventuelle problemer med badevandskvaliteten afhjælpes
  • en klassifikation af badevandet

Se badevandsprofil for Brøndby Strand på Strandparkens hjemmeside

Alger i badevandet

Hvis vandet er varmt, og vejret er godt, kan der være alger i vandet. Varmen får dem til at formere sig, og når vejrforholdene er stille, samler de sig i vandoverfladen – ofte ret pludseligt.

Alger er en fælles betegnelse for cyano-bakterier (”blågrøn-alger”) og planktonalger. Når algerne optræder i store mængder, ligner de lidt en film af maling på vandoverfladen. De kan også klumpe sig sammen i tykkere lag på overfladen eller danne skum. Alger, der bliver skyllet op på stranden, ligner typisk skum.

Langt de fleste alger er ufarlige, men der er giftige arter, f.eks. de blågrønne (cyano-bakterier). For den almindelige badende er de som regel forholdsvis harmløse, fordi deres gift bliver fortyndet i vandet. Kun ved meget store opblomstringer kan de udgøre et sundhedsproblem for mennesker og dyr. Største giftkoncentrationer finder man i det skum, der dannes, når de blågrønne alger skyller ind på kysten.

Symptomer:

Ingen mennesker er døde af algeforgiftning i Danmark, men hvis du oplever symptomer på algeforgiftning, bør du overveje at søge læge. Symptomer på en eventuel forgiftning er typisk kløe eller irritation, men kommer man til at sluge vand kan man også få hovedpine, feber, kvalme og diarré.

Børn:

Børn skal passe mere på end voksne. De vil reagere på mindre mængder gift, fordi de er små – og de vil gennem deres leg i vandet og på stranden være mere udsatte for algerne. Lad derfor ikke børn lege i algefyldt vand – og hold dem væk fra skumansamlinger på stranden. Også mennesker, der i forvejen er svækkede eller allergiske, skal holde sig væk fra algerne.

Hunde:

Hunde er også udsatte, fordi de ofte drikker vand fra kysten. De bør derfor holdes fra kysten og fra døde alger på strandbredden.

Overvågning:

Kommunen foretager løbende kontrol af badevandskvaliteten og meddeler, når der er for store mængder alger i badevandet.

Vær opmærksom på at vejr og vindforhold kan ”kaste” algerne rundt, så fordi de er på stranden den ene dag, så kan de godt være væk den næste dag.

I Brøndby Kommune flager vi med gult på stranden, når der skal udvises forsigtighed ved badning.

Råd ved alger:
  • Hvis du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene så undlad at bade, vandet kan være så fyldt med alger, at du ikke bør bade.
  • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.
  • Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden. Det kan være døde alger.
Rødt vand:

Hvert år opstår det fænomen, at vandet i Køge Bugt Strandpark bliver rødt. Det ser lidt mærkeligt ud og kan også lugte underligt – men det er helt ufarligt. Lugten stammer fra nedbrydning af tang og alger. Vandets rødbrune farve kan stamme fra algen ”Mesodinium Rubrum”, men det kan også være rød pigment fra nedbrydning af rødalger, som ligger i strandkanten. Ingen af delene er giftige!! Det er derfor ikke farligt at bade i Køge Bugt Strandpark, når vandet er rødt.

https://strandparken-kbh.dk/

Brøndby Havn

Brøndby Havn

Brøndby Havn ligger i den nordligste del af Strandparken, som i dag er en selvejende institution med mere end 600 bådpladser. Lystbådehavnen er godt placeret i forhold til udflugter til skov og strand. Du kan finde både legepladser og caféer, hvor du kan købe is eller frokost, eller du kan nyde din medbragte mad på havnens opstillede grillpladser.

Læs meget mere på Brøndby Havns hjemmeside.

Vestbadet

Elsker du at bade, springe og svømme, så er et besøg i Vestbadet måske lige noget for dig og familien. Nyd en dukket i friluftsbadet eller varmtvandsbassinet. Se de mange muligheder og aktiviteter i Vestbadet eller læs mere om deres bassiner, priser og åbningstider på Vestbadets hjemmeside.

Gå til Vestbadets hjemmeside.

Kontakt

Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

born@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Undgå lang ventetid i telefonen 

Sidst opdateret den 12. september 2022
Skrevet af Brøndby Kommune