Uddannelsesvejledning

Alle unge skal have muligheden for at udfolde deres kompetencer.

Uddannelsesvejlederne sidder på skolerne og i Ungehuset, og vejleder unge i at træffe valg om uddannelse og undervejs i et uddannelsesforløb. 

Uddannelsesvejledning i grundskolen 

Når du når de ældste klasser i grundskolen, vil du modtage vejledning af din skoles uddannelsesvejleder. Uddannelsesvejlederne deltager blandt andet på forældremøder på 7.-10. klassetrin og første skole-hjem-samtale i 8. klasse. Derudover får alle elever i de ældre klasser tilbudt fælles vejledning i klasserne samt minimum én individuel vejledningssamtale. Du kan altid tage kontakt til din uddannelsesvejleder, hvis du har brug for det. 

I uddannelsesvejledningen kan vi blandt andet hjælpe dig med: 

 At få overblik over dine uddannelsesmuligheder f.eks. via:

 • Kollektiv vejledning
 • Individuel vejledning
 • Introduktionskurser i 8. klasse
 • Erhvervspraktik i 8., 9. og 10. klasse 
 • Besøg på gymnasier og erhvervsskoler i 9. og 10. klasse (brobygning)
 • Målrettede skole- og vejledningsindsats, hvis du har behov for ekstra støtte​

At blive klogere på dine kompetencer og interesser via arbejde med:

 • Dine styrker, egenskaber, interesser og færdigheder
 • Hvordan du træffer valg
 • Krav og forventninger fra samfundet
 • Handlekraft ift. muligheder​

Vi arbejder med en sammenhængende plan for aktiviteterne i udskolingen og ud fra karrierelæringsmodellen, således at du får det bedst oplyste grundlag, at træffe dine beslutninger ud fra.

Se mere om karrierelæring

Uddannelsesvejledning efter grundskolen 

Udover vejledning i grundskolen er der også Ungevejledningen, som er et tilbud for unge, som har forladt grundskolen og op til det 30. år.

Hos Ungevejlederen hjælper vi dig blandt andet med: 

 • Afklaring af uddannelsesvalg 
 • Information om ungdomsuddannelser mv. 
 • Tilmelding til uddannelser
 • Omvalg af uddannelse
 • Målgruppevurdering til FGU
 • Tilbud om ungeguide og frivillig mentor 
 • Besøg på uddannelsesinstitutioner 
 • Støttemuligheder, hvis du har personlige udfordringer 
 • Andre uddannelsesforberedende tiltag

Du finder ungevejlederne i Ungehuset eller Jobcenteret efter aftale.

Find kontaktinformationer til din uddannelsesvejleder.

Kontakt

Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

born@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Undgå lang ventetid i telefonen 

Sidst opdateret den 01. oktober 2021
Skrevet af Brøndby Kommune