Gravetilladelse

Hvis du skal grave i offentlige eller private fællesveje, skal du søge kommunen om gravetilladelse. Det skal du gøre elektronisk.

Dette skal du bruge til ansøgningen:

  • Placering af ledning
  • Tidsplan for arbejdet
  • Afmærkningsplaner (hvis relevant)
  • Oplysning om påtænkt udførelsesmetode
  • Oplysninger om kontaktperson(er) hos ledningsejeren samt entreprenøren inkl. telefon og e-mail-adresser, herunder også kontakt uden for normal arbejdstid. 

Alle ledningsejere er registreret i et landsdækkende ledningsejerregister (LER). Inden du ansøger om gravetilladelse, skal du i LER forespørge om, hvilke andre ledninger der ligger i arealet.

Enhver beskadigelse af kommunens ledninger/kabler skal omgående meldes til:

Kloak og Vand: HOFOR, tlf. 33 95 35 00
Lysleder: Brøndby Kommune, tlf. 43 28 21 21. Uden for normal arbejdstid 43 28 24 60

Se tegninger over din ejendom

I Byggesagsarkivet kan du finde afsluttede byggesager over langt de fleste ejendomme i Brøndby. Sagerne kan indeholde tegninger, tilladelser, beregninger og andre dokumenter.

For at få adgang til arkivet skal du logge ind med NemID.

Du kan se de enkelte byggesager ved tryk på den trekantede grønne knap "Vis".
Byggesagen vises nu som en PDF-fil, som du kan udskrive eller gemme.

Byggesagsarkivet

Privat fællesvej

En privat fællesvej er en vej med adgang for alle. Det er en offentlig vej som ejes af en grundejerforening eller de matrikler der støder op til vejen.

Det er grundejerne der står for vedligehold af den private fællesvej.

Byggeaffald

Som erhvervsdrivende skal du ansøge om at komme af med byggeaffald, hvis du genererer mere end 1 ton affald, eller hvis affaldet indholder miljøskadelige stoffer

Bygge- og anlægsaffald

Kontakt

Materielgården

Brøndby Møllevej 10
2605 Brøndby

Tlf.: 43 28 24 60

vejplads@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - torsdag: Kl. 8.00 - 15.00
Fredag: Kl. 8.00 - 12.00

Sidst opdateret den 29. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune