Telte og midlertidige konstruktioner

Telte og transportable konstruktioner er f.eks. tribuner, scener eller store telte til private fester, firmafester, byfester, festivaler, loppemarkeder, koncerter, sportsstævner, dyrskue, cirkus mv.

Byggetilladelse eller certificering?

Hvis et telt eller en konstruktion er omfattet af byggeloven, er der krav om byggetilladelse eller certificering, inden telt eller konstruktion må stilles op. Som ejer/ansvarlig kan du selv vælge, om du vil søge byggetilladelse eller certificering.

Ved større arrangementer skal Teknik- og Miljøforvaltningen kontaktes for godkendelse og syn af brandsikkerheden, i samarbejde med Hovedstadens Beredskab.

Hvad må opstilles uden certificering eller byggetilladelse?

Telte til privat brug til mindre end 150 personer eller telte, som er mindre end 50 m², til privat brug, må opstilles uden certificering eller byggetilladelse.

Hvad kræver forudgående certificering eller byggetilladelse?

Telte i mere end én etage, til mere end 150 personer eller telte, som er større end 50 m² og ikke er til privat brug, kræver forudgående certificering eller byggetilladelse.

Telt eller transportabel konstruktion, som opstilles det samme sted mere end 6 uger af gangen kræver forudgående byggetilladelse. Dette gælder også, selvom teltet eller konstruktionen er certificeret.

Faste konstruktioner

Hvis du f.eks. vil bygge en tribune, støttemur, regnvandsbassin, vindmølle uden for landzone mv., skal du ansøge om nybygning af andre konstruktioner.

Transportable konstruktioner, som ikke er certificerede

Hvis du vil opstille midlertidige konstruktioner, som fx telte, scener, tribuner, portaler, gangbroer mv., skal du søge.

Transportable konstruktioner til overnatning

Hvis du vil opstille mindre konstruktioner til brug for overnatning på campingområde på f.eks. musikfestival, spejderlejr, sportsarrangement mv., skal du ansøge om camping. 

Læs om regler mv. for telte og transportable konstruktioner

Hvad skal en byggeansøgning indeholde?

Tegninger, der viser teltet og/eller konstruktionens:

  • Omfang og placering
  • Indretning og flugtveje

Materiale, der dokumenterer, at teltet og/eller konstruktionen er:

Hvad er forskellen på certificering og byggetilladelse?

Et certificeret telt kan opstilles uden, at kommunen skal give byggetilladelse. Du skal dog stadig orientere kommunen forud for arrangementet og fremsende certifikatet og inspektionsrapporten, samt en beskrivelse af arrangementet. Ansøgningen skal fremsendes mindst 4 uger før opstilling. Opstilling af forsamlingstelte og lignende til flere end 150 personer skal dog altid anmeldes til Beredskabet.

For et ikke-certificeret telt gælder det, at der altid skal indhentes en byggetilladelse, hver gang teltet opstilles.

Søg certificering

Du kan ansøge om certificering ved Teknologisk Institut eller lignende godkendte akkrediteringsselskaber, som er godkendte til at lave certificeringer af transportable konstruktioner og telte.

Følg med i hvilke virksomheder, der opnår akkreditering til at certificere telte og transportable konstruktioner på Danak - Den Danske Akkrediteringsfond.

Se tegninger over din ejendom

I Byggesagsarkivet kan du finde afsluttede byggesager over langt de fleste ejendomme i Brøndby. Sagerne kan indeholde tegninger, tilladelser, beregninger og andre dokumenter.

For at få adgang til arkivet skal du logge ind med NemID.

Du kan se de enkelte byggesager ved tryk på den trekantede grønne knap "Vis".
Byggesagen vises nu som en PDF-fil, som du kan udskrive eller gemme.

Byggesagsarkivet

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

tmf-byggesag@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 24. maj 2022
Skrevet af Brøndby Kommune