Ny til- eller ombygning

Find ud af, hvornår der skal søges om byggetilladelse og hvad I skal være opmærksomme på, når I skal i gang med et byggeprojekt.

Hvornår skal du søge byggetilladelse?

Ansøg, hvis du vil bygge:

Du skal også søge, hvis du:

  • Ændrer anvendelse af bygningen, f.eks. fra lager til kontor.
  • Indvendig ombygning af den enkelte erhvervsenhed på mere end 150 m2, eller hvis der udføres ændringer i bærende konstruktioner og flugtveje
  • Opfører af solcelleanlæg på terræn eller erhvervs- og etagebyggeri. Læs om solcelleanlæg

Visse ombygninger kræver ikke tilladelse

Du skal ikke søge om tilladelse til ombygning i en etagebolig enhed, hvis ændringen ikke sker på bærende konstruktioner. Det kræver heller ikke tilladelse at foretage indvendig ombygning i erhvervsenhed på op til 150 m², hvis der ikke sker ændring på bærende konstruktioner og flugtveje.

Læs lokalplanen før du går igang

Lokalplaner kan indeholde regler om udformning på vinduer samt farver og materialer på facader og tag. I bevarende lokalplaner skal facadeændringer godkendes af kommunen inden opstart, da der skal tages hensyn til bygningens arkitektur.

Læs om lokalplaner og find lokalplanen for dit projekt

Regler i lokalplaner, bygningsreglementet og tinglyste deklarationer skal stadig overholdes, selvom byggearbejdet ikke kræver tilladelse. Ellers skal ejer søge en dispensation inden opstart.

Byggeriet kan også kræve tilladelse fra anden lovgivning inden opstart, som du skal være opmærksom på, fx dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Dette vil også fremgå i dit byggeprojekt på bygogmiljoe.dk

Meld ændringer i BBR

Involverer dit byggearbejde ændring i areal eller ændring i antal af værelser? Så skal du sende oplysninger om ændringerne til BBR (Bygnings- og Boligregistret), når byggearbejdet er færdigt. Dette vil også fremgå i dit byggeprojekt på Byg & Miljø.

Du skal selv ind og melde i BBR, hvis der er foretaget ændringer, der ikke kræver byggetilladelse. Dette sker via selvbetjeningsløsningen Ret BBR.

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

tmf-byggesag@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 29. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune